Brusel chce poslať nákladnú dopravu na železnice, zatiaľ sa mu nedarí

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov napriek cieľu Európskej komisie presunúť nákladnú dopravu z ciest na železnice podiel železničnej nákladnej dopravy v EÚ v skutočnosti od roku 2011 mierne klesol. Podľa správy je železničná doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a využíva menej dovezenej ropy. Stále však nedokáže reagovať na konkurenciu cestnej dopravy.

Audítori preskúmali výkonnosť železničnej nákladnej dopravy v EÚ od roku 2000. Navštívili päť členských štátoch – Českú republiku, Nemecko, Španielsko, Francúzsko a Poľsko – od polovice roku 2014 do polovice roku 2015.

Z rozpočtu EÚ sa prispelo sumou približne 28 mld. EUR na financovanie železničných projektov v rokoch 2007 až 2013. Napriek tomu a napriek priorite Komisie presunúť nákladnú dopravu z ciest na železnice železničná nákladná doprava v EÚ nedokázala za posledných 15 rokov účinne reagovať na konkurenciu, ktorú predstavuje cestná doprava, hovoria audítori. Jej výkonnosť zostáva celkovo neuspokojivá.

Audítori zistili, že prepravcovia jasne uprednostňujú cestnú dopravu pred železničnou na prepravu tovaru. Hoci niektoré členské štáty (napr. Rakúsko, Nemecko a Švédsko) dokázali dosiahnuť lepšie výsledky, v priemere podiel železničnej nákladnej dopravy na úrovni EÚ v skutočnosti od roku 2011 mierne klesol. Okrem toho priemerná rýchlosť nákladných vlakov v EÚ je veľmi nízka (len okolo 18 km/h na mnohých medzinárodných trasách).

Dosiahnutie jednotného európskeho železničného priestoru je ešte stále ďaleko, hovoria audítori. Železničná sieť EÚ zväčša zostáva systémom samostatných vnútroštátnych železničných sietí s rôznymi vnútroštátnymi orgánmi a veľmi odlišnými pravidlami na prideľovanie trás, riadenie a spoplatňovanie.

Postupy riadenia dopravy nie sú prispôsobené potrebám železničnej nákladnej dopravy ani v rámci koridorov železničnej nákladnej dopravy: nákladné vlaky sú spoplatnené za každý kilometer využitej železničnej infraštruktúry. Nie je tomu tak vždy v prípade cestnej dopravy.

V troch kontrolovaných členských štátoch bolo viac finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na cesty ako na železnice v období rokov 2007 – 2013 a pri vyčlenení finančných prostriedkov EÚ na železničnú dopravu neboli primárne zacielené na potreby sektora železničnej nákladnej dopravy. Napokon, zlá údržba železničnej siete môže ovplyvniť udržateľnosť a výkonnosť.

„Pokiaľ nebudú riešené záležitosti, na ktoré sa poukazuje v našej správe“, povedal Ladislav Balko, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „navýšenie financovania samo o sebe nevyrieši tento problém. Komisia a členské štáty musia pomôcť manažérom železničnej dopravy a infraštruktúry zlepšiť spoľahlivosť železničnej nákladnej dopravy, jej frekvenciu, pružnosť, zameranie na zákazníka, čas a cenu prepravy.”

Audítori odporučili, aby Komisia a členské štáty riešili nedostatky zistené pri liberalizácii trhu železničnej nákladnej dopravy, postupy riadenia dopravy, administratívne a technické obmedzenia, monitorovanie a transparentnosť výkonnosti sektora železničnej nákladnej dopravy, a spravodlivú súťaž medzi rôznymi spôsobmi dopravy.

S cieľom lepšie využiť finančné prostriedky EÚ taktiež odporúčajú, aby Komisia a členské štáty jednotnejšie zosúladili ciele politiky s prideľovaním finančných prostriedkov a výberom, plánovaním a riadením projektov a údržbou siete.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament prijal pravidlá o ľudských právach a životnom prostredí pre firmy

Európski poslanci schválili v stredu nové pravidlá, ktoré zaväzujú firmy zmierniť ich negatívny vplyv na …

Consent choices