Monika Smolková: V EÚ aj naďalej pretrváva diskriminácia medzi Západom a Východom pri nakupovaní cez internet

Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života. A aj keď sa môže zdať, že nepozná hranice, nie vždy je to pravda. Určite sa vám už niekedy stalo, že ste si chceli na internete niečo kúpiť alebo si pozrieť video a nemohli ste, pretože web stránka je registrovaná v inej krajine. Hovorí sa tomu geoblokovanie a Komisii ani Parlamentu sa to vôbec nepáči. O ňom aj o iných bariérach, ktoré treba odstrániť, sa rokovalo na plenárnom zasadnutí.

Európska komisia minulý rok predstavila stratégiu na vytvorenie jednotného digitálneho trhu, na ktorú Parlament reagoval vo svojej správe. V stredu 25. mája 2016 prišla s dvomi súvisiacimi návrhmi o elektronickom obchodovaní a audiovizuálnych službách.

„Cieľom [digitálnych inovácií] je robiť veci lepšie a nájsť nové riešenia problémov, od prístupu k tovarom a službám až po životné prostredie a mobilitu. Hlavným účelom stratégie jednotného digitálneho trhu je aj rúcanie bariér. A tie má často na svedomí zastaralá legislatíva a praktiky,“ vyjadrila sa počas stredajšej plenárnej debaty jedna z autoriek správy Kaja Kallas (ALDE, ET).

Geoblokovanie

Geoblokovanie je znemožňovanie alebo limitovanie prístupu na web stránky pre zákazníkov z iných krajín. Poslancom Európskeho parlamentu sa takéto praktiky moc nepáčia. V januári Parlament prijal uznesenie v ktorom sa uvádza, že blokovanie prístupu spotrebiteľov k tovarom a službám na základe IP adresy, bydliska alebo kreditnej karty je neopodstatnené a musí prestať.

Podľa slovenskej europoslankyne Moniky Smolkovej nie je možné, aby sme mali rozdielne prístupy k Západniarom a Východniarom. „K tým istým službám musia mať rovnaký prístup všetci obyvatelia EÚ bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, či kde bývajú.“

Komisia vo svojom návrhu o e-commerce požaduje, aby mali zákazníci zo všetkých členských krajín taký istý prístup na web stránky ako ľudia z danej krajiny, pokiaľ to nemožno objektívne odôvodniť. Návrh sa nevzťahuje na dopravné, audiovizuálne a maloobchodné finančné služby. Od predajcov sa tu nepožaduje, aby zasielali svoj tovar do celej EÚ. Hovorí sa tu však i o doručovateľských službách a právach spotrebiteľov v digitálnej sfére.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

 „Vo dnešnom svete je nemysliteľné, aby sa predajca spoliehal len na štát, v ktorom sídli. Takisto chceme chrániť i spotrebiteľov a vykoreniť diskrimináciu na základe krajiny kde žijú alebo ich kreditnej karty. V jednotnom trhu to je neakceptovateľné,“ vyhlásila počas plenárnej debaty ďalšia zo spravodajkýň Evelyne Gebhardt (S&D, DE).

Audiovizuálne služby

Nové pravidlá týkajúce sa audiovizuálnej oblasti by mali vytvoriť rovnaké podmienky pre tradičné aj online médiá. Komisia tu navrhuje viac flexibility v oblasti reklamy a podobnú ochranu pre maloletých na platformách ako YouTube ako v tradičných médiách a službách ako Netflix. Pri online platformách chce Komisia podporovať samoregulačné kroky, napríklad čo sa týka práv spotrebiteľov.

„Každý, kto je súčasťou tohto trhu, či už je to tradičný alebo online poskytovateľ služieb, by sa mal riadiť tými istými pravidlami a to bez akejkoľvek diskriminácie,“ vyhlásil pred poslancami komisár zodpovedný za jednotný digitálny trh Andrus Ansip. Európskym firmám sa podľa jeho slov darí vo vyvíjaní mobilných aplikácií a v kolaboratívnej ekonomike. „Všetky platformy vrátane tých európskych potrebujú na svoj rast právne prostredie, ktoré im poskytuje istotu,“ dodal.

Legislatívne návrhy v rámci jednotného digitálneho trhu

V roku 2015 a začiatkom roku 2016 Komisia predstavila návrh o zmluvných právach pri nákupe na diaľku a cez internet vrátane digitálnych tovarov a návrh ohľadne sledovania filmov online zo zahraničia.

Vo februári 2016 uzrel svetlo sveta návrh o rádio frekvenciách, ktorý by mal posilniť mobilný internet.

Do konca tohto roku Komisia plánuje predstaviť ďalšie návrhy a to ohľadne zjednodušenia pravidiel DPH, počítačovej bezpečnosti a autorských práv.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices