Sú mikroúvery na Slovensku dostupné pre všetkých?

V Európskej únii funguje od roku 2010 európsky nástroj mikrofinancovania Progress. Jeho cieľom je zvyšovať dostupnosť zvýhodnených mikroúverov určených na založenie alebo rozvoj malého podniku primárne pre zraniteľné skupiny. Na Slovensku je možné zvýhodnené úvery s nižšou úrokovou sadzbou a možnosťou dlhšej doby splácania čerpať od roku 2014.

Jana Žitňanská (ECR, NOVA) poslankyňa Európskeho parlamentu a členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa rozhodla slovenskú odbornú verejnosť  bližšie informovať o tom, do akej miery je tento nástroj úspešný na Slovensku, ale v aj ostatných krajinách Európskej únie. Za týmto účelom organizuje v spolupráci s Frankfurtskou školou organizuje workshop „Mikrofinancovanie pre všetkých?“, ktorý sa uskutoční 31. mája 2016 (utorok) v čase od 9:00 do 15:00 v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Palisádach 29 v Bratislave. 

Na podujatí vystúpia zástupcovia Európskej komisie, Európskeho investičného fondu, zahraniční experti bankových a nebankových subjektov pôsobiacich v oblasti mikrofinancovania z Belgicka, Holandska, Nemecka a Rumunska, predstavitelia slovenského bankového sektora, štátnej správy, neziskového sektora, ale aj expertka na podnikateľské vzdelávanie.

Dopoludňajšia časť workshopu bude zameraná na prezentáciu európskeho rámca v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), slovenských skúseností a príkladov dobrej praxe súvisiacich s finančnými nástrojmi.

Viac..  EK objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

Popoludňajšia časť bude venovaná osvedčeným postupom pri poskytovaní podporných služieb pre rozvoj podnikania s dôrazom na znevýhodnené skupiny a na opis súčasného stavu v slovenskom mikrofinancovaní.

Ambíciou workshopu je prostredníctvom príkladov zo zahraničia ukázať, že aj znevýhodnení uchádzači o úver dokážu pri poskytovaní vhodných podporných služieb úspešne realizovať svoje podnikateľské nápady a vytvoriť priestor na diskusiu o tom, ako by bolo možné takýto typ podpory efektívnejšie rozvinúť na Slovensku.

Workshop bude simultánne tlmočený zo slovenského do anglického jazyka a naopak.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices