Európsky parlament sa bude zaoberať opatreniami proti firmám vyhýbajúcim sa daniam

Dane 2

Kto rád platí dane? Veľké firmy sa do toho rozhodne nehrnú, skôr naopak. To, ako sa vyhýbajú daniam a ako proti nim zakročiť, bude predmetom utorkovej plenárnej debaty. Deň na to bude Parlament hlasovať o svojej správe k návrhu smernice z dielne Komisie, ktorá má za cieľ skoncovať s agresívnym daňovým plánovaním firiem. 

Nová smernica

Komisia pri vypracovaní svojho návrhu vychádzala z princípu, že firmy by mali dane platiť v tej krajine, kde dosahujú zisky. Navrhuje tu šesť kľúčových opatrení, od ktorých očakáva, že by mali firmy odradiť od agresívneho daňového plánovania. Okrem toho tu ponúka i spoločné definície termínov ako „stála prevádzka“, „daňový raj“ a „minimálna hospodárska podstata,“ ktoré boli doteraz otvorené rôznym interpretáciám. EÚ touto smernicou reaguje na akčný plán OECD proti znižovaniu daňového základu a prelievaniu ziskov.

Postoj Parlamentu

Návrhom Komisie sa sprvoti zaoberal hospodársky výbor EP, ktorého členovia myšlienky Komisie privítali. „Je nemysliteľné, aby sme od zamestnancov, penzistov a malých a stredných podnikov nestále žiadali viac úsilia, zatiaľ čo bohatí a veľké firmy sa svojim daňovým povinnostiam vyhýbajú,“ vyjadril sa po hlasovaní vo výbore spravodajca Hugues Bayet (S&D, BE). Parlament je za to, aby sa nepreháňalo s vnútroskupinovými úvermi, ktoré sú najčastejším spôsobom toho, ako firmy znižujú zisky a vyhýbajú sa tak plateniu daní. Poslanci sú za prísnejšie limity odpočítavania úrokov zo základu dane. V prípade tejto smernice je však Parlament len konzultovaný, konečné rozhodnutie tu pripadá na členské štáty v Rade ministrov (Rade EÚ).

Viac..  Eurokomisia vyšetruje spoločnosť AliExpress podľa zákona o digitálnych službách

Odpočítavanie úrokov

Odpočítavanie úrokov je v princípe podobné tomu, ako keď si ľudia zo základu dane odpočítajú úroky, ktoré platia za svoj hypotekárny úver. No v prípade nadnárodných firiem tu ide o oveľa väčšie čiastky peňazí. Firma sídliaca v EÚ založí filiálku v krajine s nízkymi daňami, ktorá potom materskej firme požičiava peniaze za veľmi vysoké úroky. Firma si potom tieto úroky odpočíta od základu dane, čím vykáže len veľmi malý alebo žiadny zdaniteľný príjem. Peniaze, ktoré by zaplatila na daniach, tak ostávajú vnútri skupiny.

EÚ tu chce zaviesť stropy pre výšku úrokov, ktoré si firmy môžu každoročne odpočítať, čo by malo pomôcť vyzbierať na daniach viac peňazí. Komisia tu navrhuje, aby si firmy mohli odpočítať najviac 30% svojich príjmov, no poslanci by si želali buď 20% alebo 2 milióny eur, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a boj proti nemu bude predmetom utorkovej plenárnej debaty, ktorá sa začne o deviatej ráno. V stredu napoludnie bude plénum hlasovať o správe, ktorou reaguje na návrh Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices