Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán pre Ukrajinu, čiže komplexnú reformnú a investičnú stratégiu Ukrajiny na nasledujúce štyri roky. Tento krok pripravuje pôdu pre pravidelnú a predvídateľnú podporu EÚ Ukrajine v rámci Nástroja pre Ukrajinu až do výšky 50 miliárd eur, informuje spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že financovanie v rámci tohto nástroja pomôže Ukrajine udržať v chode administratívu, vyplácať platy a dôchodky, poskytovať základné verejné služby a podporovať obnovu, kým sa bude brániť proti ruskej agresii. Platby sa vyplatia po vykonaní dohodnutých reformných a investičných krokov. Finančná podpora EÚ bude sprístupnená pod podmienkou, že Ukrajina bude naďalej presadzovať a rešpektovať účinné demokratické mechanizmy.

Podľa hodnotenia EK Plán pre Ukrajinu rieši ciele Nástroja pre Ukrajinu tým, že identifikuje tie kľúčové reformy a investície, ktoré môžu podporiť udržateľný hospodársky rast a prilákať investície, aby sa v strednodobom až dlhodobom horizonte zvýšil rastový potenciál krajiny. Plán tiež poskytuje rámec na usmernenie obnovy a modernizácie Ukrajiny. Hodnotenie EK zistilo, že plán navrhuje primerané mechanizmy a opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ. „Ukrajinská stratégia pre reformy a investície ponúka pevný základ na vybudovanie modernejšej a prosperujúcejšej Ukrajiny na jej ceste do EÚ. Pozitívne hodnotenie plánu zo strany eurokomisie pripraví pôdu pre pravidelné platby v rámci Nástroja pre Ukrajinu. Opäť ukazujeme, že Európa bude stáť pri Ukrajine, kým bude treba,“ uviedla v správe pre médiá šéfka exekutívy EÚ Ursula von der Leyenová.

Viac..  Ekonomika eurozóny aj EÚ v 1. štvrťroku medzikvartálne vzrástla

Podľa jej slov Plán pre Ukrajinu identifikuje 69 reforiem a desať investícií, ktoré sú rozdelené do 146 kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. Reformy pokrývajú 15 oblastí vrátane energetiky, poľnohospodárstva, dopravy, zelenej a digitálnej transformácie, ľudského kapitálu, ako aj štátnych podnikov, podnikateľského prostredia, verejných financií a decentralizácie štátnej správy.

Cieľom reforiem je posilniť makroekonomickú a finančnú odolnosť Ukrajiny, zlepšiť správu vecí verejných, zodpovednosť a integritu súdnictva, podporiť rozvoj súkromného sektora a vytvoriť prostredie vedúce k udržateľnému hospodárskemu rastu. Investície pokrývajú oblasti ľudského kapitálu, energetiky, dopravy, agropotravinárstva, podnikateľského prostredia a regionálnej politiky.

Členské štáty majú teraz jeden mesiac na prijatie vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ. Prijatie vykonávacieho rozhodnutia by eurokomisii umožnilo vyplatiť až 1,89 miliardy eur v rámci predbežného financovania, kým nezačne posielať pravidelné platby spojené s vykonávaním reformných a investičných ukazovateľov.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ má dohodu, že výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu v prospech Ukrajiny

Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné …

Consent choices