Freso
Bratislavský župan Pavol Frešo. PHOTO: archív BSK.

Frešo: Štát je silný len tak, ako jeho najslabší región

Predsedníctvo Európskeho výboru regiónov prerokovalo a  prijalo dokument, ktorý bude pre mestá a regióny Európy v najbližších dvoch rokoch kľúčový. Bratislavskú deklaráciu prišiel do Bruselu podporiť aj hostiteľ samitu, bratislavský župan Pavol Frešo. Bratislavská deklarácia bude schválená ako hlavný bod programu v Bratislave počas 7. Európskeho samitu regiónov a miest.

„Jedným z hlavných riešení, ktoré prinesú zefektívnenie investícií,  je dôraz na územné investície. Všetci spolu sme len takí silní, ako je náš najslabší článok. To platí aj pre štát. Investičná schopnosť na regionálnej a lokálnej úrovni musí byť koordinovaná a musí pri nej prísť k zmene v zmýšľaní. Pravidlá čerpania európskych prostriedkov musíme jednak zjednodušiť, ale aj určiť si v nich jasné priority. A to všetko Bratislavská deklarácia prináša,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavská deklarácia má za cieľ, aby aj po roku 2020 boli prostriedky z eurofondov dostupné nielen pre menej rozvinuté regióny, ale aj pre vyspelejšie metropolitné regióny, ktoré čelia špecifickým výzvam. Kraje, v ktorých sídlia hlavné mestá zápasia s prudkým nárastom obyvateľstva či zahusťovaním dopravy, no možnosti čerpania sú pre ne obmedzené. Napriek tomuto obmedzeniu, sú tieto regióny motormi ekonomiky.

Bratislavská deklarácia konštatuje aj fakt, že regionálne a územné autority sú zodpovedné za viac ako 70% verejných aplikácií a aj to je dôvodom, prečo by mali byť mestskí a vidiecki predstavitelia zainteresovaní aj v oblastiach udržateľnej a inteligentnej energie, IT infraštruktúre ale aj v oblastiach vzdelávania, výskumu a inovácií.

Viac..  Borrell skritizoval Orbána za účasť na samite Organizácie turkických štátov

Súčasťou Bratislavskej deklarácie, ktorá vstúpi do platnosti na 7. Európskom samite regiónov a miest, ktorý bude v Bratislave 8. a 9. júla, je aj 5 hlavných riešení v záujme zefektívnenia investícií. Prvým je kladenie dôrazu na územné investície, druhým je zmena v zmýšľaní prijímateľov, tretím je stupňovanie investičnej schopnosti regionálnych a lokálnych autorít, ktoré musí byť koordinované s EÚ a národnými hospodárskymi cyklami. Štvrtým návrhom riešenia je posilnenie dialógu a partnerstva medzi zástupcami riadiacimi orgánmi a prijímateľmi a posledným riešením je spájanie občanov, podnikov a investícií na regionálnej úrovni.

Ako časť dlhodobej investičnej vízie Európskeho výboru regiónov bude táto deklarácia doplnená o akčný plán, ktorý bude vychádzať aj z politických priorít EVR. Bratislavská deklarácia bude postúpená predsedom EVR predsedom Európskej rady, Európskeho parlamentu, Komisie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ale aj Slovenskému predsedníctvu Rady EÚ a nasledujúcim predsedníckym krajinám. Teda Malte a Spojenému kráľovstvu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške …

Consent choices