Je Európa dobrým miestom pre podnikanie?

Európa je ešte stále dobrým miestom pre život. Už zďaleka však nie je tak dobrým miestom na podnikanie. Politikom ide hlavne o to, aby občania mali životnú úroveň, s ktorou budú ako ich voliči spokojní. Oveľa menej sa starajú o to, aby boli spokojné aj firmy a podnikatelia. Pritom je evidentné, že jedno s druhým úzko súvisí. Ak sú potreby ekonomiky príliš dlho ignorované, stratí schopnosť vytvárať zdroje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre udržanie či dokonca zlepšenie našej životnej úrovne. Politici u nás, v iných členských krajinách a v inštitúciách EÚ by si konečne mali konečne zobrať k srdcu niekoľko základných priorít, ktoré sú pre biznis životne dôležité.

Po prvé, v EÚ potrebujeme viac štrukturálnych reforiem a menej centralizácie.Podnikanie potrebuje stabilné rámcové podmienky. Bohužiaľ, namiesto zaručenia  stability je zdrojom nestability. Politici v členských krajinách EÚ k tomu prispievajú tým, že nemajú buď vôľu alebo odvahu realizovať nevyhnutné štrukturálne reformy. A politici na úrovni EÚ zasa tým, že presadzujú chybný model čoraz väčšej centralizácie rozhodnutí na úrovni EÚ. V tzv. eurospeaku ide najmä o „prehlbovanie“ hospodárskej, menovej a fiškálnej únie. To však nie je riešením, ale naopak zárodkom budúcich problémov, potenciálnych konfliktov medzi členskými krajinami.

Po druhé, v EÚ naliehavo potrebujeme viac podnikateľskej slobody a menej byrokracie a regulácie. Na tomto mieste bývajú častým predmetom kritiky konkrétne právne normy, ktoré zvyšujú náklady na podnikanie, podnikanie komplikujú, či niekedy takmer znemožňujú. V EÚ snaha riešiť tento problém nadobudla podobu tzv. agendy lepšej regulácie, iniciatívy na zjednodušenie právnych predpisov EÚ a tak zníženie regulačných nákladov na podnikanie, obmedzovanie nadpráce úradníkov pri preberaní legislatívy EÚ. Tieto snahy sú doteraz v tieni iných priorít.

Viac..  Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Po tretie, v EÚ potrebujeme viac podnikateľského ducha a menej grandióznych investičných projektov na podporu podnikania. Politici v Európe sa podporou podnikania často „zaklínajú“. Väčšinou si však k tomu vyberajú úplne nesprávne nástroje. V prípade EÚ ide najmä o vytvorenie Fondu pre strategické investície, čo je síce mediálne atraktívne, ale existuje značné riziko zbytočného premrhania prostriedkov európskych daňových poplatníkov. Mediálne oveľa menej atraktívna, ale zároveň oveľa užitočnejšia, je napr. systémová snaha o zvýšenie kvality podnikateľského vzdelávania na všetkých úrovniach škôl v Európe, od materských škôlok až po univerzity.

Tieto priority boli dôležité už dávno pred slovenským predsedníctvom v EÚ, budú dôležité počas jeho šiestich mesiacov, ale zostanú dôležité aj dlho po jeho skončení.

Komentár pripravil Ján Oravec, Nadácia F.A.Hayeka

O dac

Odporúčame pozrieť

Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol v piatok v príhovore na kultúrnom fóre v Petrohrade, že …

Consent choices