Maroš Šefčovič: Ide o jeden z najčernejších dní v histórii Európskej únie

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič:

,,Určite ide o jeden z najčernejších dní v histórii Európskej únie, ktorý bude mať ďalekosiahle dôsledky, nielen pre Veľkú Britániu, ale aj pre dvadsať sedem ostatných členských štátov – ako bude Európska únia v novom formáte fungovať. Výsledok referenda však treba rešpektovať, aj keď ide o veľký zásah do budúcnosti Európskej únie. Teraz bude maximálne dôležité, aby sa situácia stabilizovala, predovšetkým, aby sa stabilizovali finančné trhy, bankový sektor, a aby sme sa začali pripravovať, podľa možností, na čo najprofesionálnejší priebeh rokovaní o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

V Európskej komisii sme pripravení začať s Veľkou Britániou rokovania o podmienkach jej vystúpenia z Európskej únie čo najskôr, nakoľko zdržiavanie by len zbytočne predlžovalo neistotu.

Chcem povedať, že aj keď ide o úplne prvé vystúpenie členskej krajiny, Európska únia je na túto situáciu pripravená vo svojich zmluvách. Som presvedčený, že  máme dobré pravidlá na to,  aby sme tento proces kultivovane zvládli.

V súlade s nimi, konkrétne s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii,  by Veľká Británia mala oznámiť Európskej rade zámer opustiť Úniu a mali by sa začať negociácie o podmienkach ukončenia jej členstva. Samotný výsledok referenda k tomu nestačí – zmluvy jasne predpisujú, že musí dôjsť k notifikácii. Do ukončenia rokovaní však Veľká Británia zostáva plnohodnotným členom Únie, so všetkými príslušnými právami a povinnosťami“.

Bude však potrebná sebareflexia na obchod stranách, v Bruseli, ako aj v členských krajinách. Myslím si, že je potrebné reformovať komunikáciu a vniesť do diskusií viac pragmatického prístupu a treba lepšie vysvetľovať citlivé témy. Európska únia má množstvo konkrétnych výdobytkov, žiaľ, zvykli sme si, že pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, či už ide o  fungujúci  vnútorný trh, voľný pohyb pracovnej sily alebo výmenné pobyty študentov, berieme za samozrejmú vec a všetko negatívne automaticky kladieme za vinu Bruselu.

Je preto nesmierne dôležité, aby sme spoločne s lídrami členských štátov, ale aj s pomocou médií, dokázali ľuďom komunikovať pozitíva Únie, ale aby sme sa spoločne dokázali podeliť aj o to, ako sa prijímajú niektoré rozhodnutia, ktoré môžu byť nepríjemné, ale v danom momente, boli potrebné.  Myslím, že len tak sa dokáže Únia priblížiť ľudom, keď ukážeme, aký veľký význam má spoločnú európska spolupráca, ako dôležitá je pre budúcnosť Európy a aby nám záležalo na tom, aby táto spolupráca do budúcnosti fungovala lepšie. V neposlednom rade však bude dôležité, aby 27 členských štátov Európskej únie ukázalo svoju jednotu a aby sme toto obdobie preklenuli čo najrýchlejšie a najmenej bolestivejšie pre našich občanov.“

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices