europsky parlament
Rokovanie v Európskom parlamente. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci vyzvali členské štáty, aby do roku 2020 zvýšili energetickú efektívnosť o 20%

Cieľ, aby v roku 2020 tvorili energie z obnoviteľných zdrojov 20% celkovej konečnej spotreby, sa už podarilo dosiahnuť mnohým členským štátom, niektoré krajiny EÚ však výrazne zaostávajú a musia pridať, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež v samostatnom štvrtkovom uznesení vyzvali členské štáty na rýchlejšiu a dôslednejšiu implementáciu úniových právnych predpisov zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti o 20% do roku 2020.

 „Našim problémom je, že sa musíme vysporiadať s množstvom prekrývajúcej sa legislatívy EÚ a s prekážkami vyplývajúcimi z vnútroštátnych energetických politík. Výsledkom je čoraz väčšia záťaž dopadajúca na spotrebiteľov energie. Preto potrebujeme oveľa lepšiu koordináciu v rámci Európskej komisie a národných energetických politík a žiadame Komisiu, aby zabezpečila, že európske a národné ciele rozvoja obnoviteľných zdrojov nebudú v nesúlade,“ uviedol spravodajca Markus Pieper (EPP, DE). Jeho uznesenie o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti plénum schválilo pomerom hlasov 253 (za): 193 (proti): 4 (zdržalo sa hlasovania).

„EÚ musí stáť na čele rozvoja obnoviteľných zdrojov. To znamená, že členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie smerom k roku 2020 a že na rok 2030 si musíme stanoviť cieľ 30% spotreby obnoviteľných zdrojov, a to aj na vnútroštátnej úrovni,“ uviedla spravodajkyňa Paloma López Bermejo (GUE/NGL, ES). Jej uznesenie o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov poslanci schválili pomerom hlasov 444 (za): 103 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania).

Zvyšovanie podielu obnoviteľný zdrojov po roku 2020

Prístup ku kapitálu prostredníctvom efektívneho využívania všetkých existujúcich systémov financovania sú v snahe o dosiahnutie 20% podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej konečnej spotrebe energie do roku 2020 kľúčové, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení. Schválený text sa tiež vracia k skoršej výzve Európskeho parlamentu, aby sa na rok 2030 stanovil záväzný cieľ 30% podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti: Implementácia platnej legislatívy

Na druhej strane môže byť cieľ EÚ zvýšiť do roku 2020 energetickú efektívnosť o 20% ohrozený, ak nebudú existujúce právne predpisy EÚ plne implementované, uvádza sa v uznesení hodnotiacom pokrok členských štátov pri zvyšovaní energetickej efektívnosti.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Parlament zopakoval svoju skoršiu výzvu na vytýčenie 40% cieľa energetickej efektívnosti do roku 2030. Záväzné požiadavky sú pritom podľa poslancov nevyhnutné v záujme dosiahnutia maximálnej úrovne ambícií a úsilia zo strany členských štátov.

Lepšie podmienky pre spotrebiteľov

Samovýroba a samospotreba energie je základným právom a blížiaca sa revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie by mala priniesť opatrenia na podporu investícií v tejto oblasti, uvádza sa v uznesení. Poslanci tiež zdôraznili, že integrovanejší trh je kľúčový z hľadiska rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia energetických nákladov pre domácnosti i podniky.

Parlament vyzval EÚ, aby vo väčšej miere investovala do informačných a podporných programov v jednotlivých členských štátoch, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť účasť na povinných systémoch energetickej efektívnosti (EEOS) a podporiť technický vývoj napríklad v oblasti chladív, osvetlenia či izolácie.

Spotrebitelia by podľa poslancov mali zohrávať významnejšiu úlohu pri dosahovaní cieľov energetickej efektívnosti napríklad prostredníctvom renovácie budov či systémov diaľkového vykurovania a chladenia. Prioritou by mala byť renovácia zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti pri tých budovách, ktoré obývajú najchudobnejšie domácnosti, uvádza sa v uznesení. Parlament zároveň navrhuje stanovenie špecifického cieľa na zlepšenie efektívnosti obytných budov.

Ďalší postup

Parlamentné návrhy obsiahnuté v oboch uznesenia sú súčasťou diskusie k pripravovaným legislatívnym návrhom v oblasti energetickej únie, na ktorých aktuálne pracuje Európska komisia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices