Podpredsedníčka EK Federica Mogherini. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Pre spojenie Európskej únie a Číny môžeme a musíme urobiť viac

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európska komisia prijali spoločné oznámenie s názvom „Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny“, ktoré je náčrtom vzťahu medzi Európskou úniou a Čínou na najbližších päť rokov.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Európska únia a Čína už spolupracujú v mnohých oblastiach: spolupracujeme v globálnych a politických otázkach našej doby ako je otázka Iránu, Sýrie, Afganistanu, migrácie a zmeny klímy. Pre spojenie Európskej únie a Číny však môžeme a musíme urobiť viac. Naši občania, podniky a organizácie môžu ťažiť z užšieho, lepšieho a lepšie definovaného vzťahu medzi EÚ a Čínou založeného na spoločnej zodpovednosti. Som presvedčená, že spoločné oznámenie, ktoré sme prijali, umožní, aby naše vzťahy naplnili svoj jasný potenciál.“

V spoločnom oznámení sa uvádzajú významné príležitosti pre vzťahy EÚ s Čínou, najmä v záujme vytvárania pracovných miest a podporovania rastu v Európe, ako aj výraznej podpory väčšieho otvorenia sa čínskeho trhu európskym podnikom, čím sa prispeje k prvej priorite Komisie pod vedením predsedu Junckera.

Medzi uvedené možnosti patrí uzatvorenie ambicióznej a komplexnej investičnej dohody, príspevok Číny do Európskeho fondu pre strategické investície, spoločné aktivity v oblasti výskumu a inovácie, ako aj spojenie eurázijského kontinentu pomocou fyzickej i digitálnej siete, vďaka ktorej môžu prúdiť obchody, investície a medziľudské kontakty.

Pokiaľ ide o vzdialenejšiu budúcnosť, po uzavretí ambicióznej investičnej dohody medzi oboma stranami a po vykonávaní reforiem, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre domáce a zahraničné spoločnosti možno zvážiť väčšie ambície, ako je napríklad prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode. V tejto súvislosti musí Čína výrazne, overiteľne a v dohľadnom čase znížiť nadmernú kapacitu priemyslu, najmä v oceliarskom odvetví, a to s cieľom zabrániť negatívnym dôsledkom nekalej hospodárskej súťaže. Ďalšie posilnenie účinnosti nástrojov na ochranu obchodu v EÚ, najmä prostredníctvom rýchleho prijatia návrhu Komisie na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu z apríla 2013, je kľúčové. EÚ bude naďalej podporovať program Číny v oblasti hospodárstva a sociálnych reforiem, a to prostredníctvom početných dialógov s Čínou, aby táto krajina mohla v plnej miere využívať výhody trhom nasmerovanej reformy vrátane odstránenia narušení v oblasti hospodárstva spôsobených štátom a reformy štátnych podnikov.

Viac..  Čína nalieha na EÚ, aby zrušila sankcie voči čínskym firmám spojených s Ruskom

V spoločnom oznámení sa uvádzajú aj príležitosti na užšiu spoluprácu a partnerstvo medzi EÚ a Čínou v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Na základe pozitívnych skúseností z rozhovorov s Iránom o jadrových otázkach by Európska únia a Čína mali užšie spolupracovať s cieľom vyriešiť medzinárodné konflikty a priority zahraničnej politiky, a to bilaterálne, ako aj v multilaterálnych kontextoch, ako je systém OSN a G20. Otázky všeobecného charakteru, ako je migrácia, medzinárodná rozvojová pomoc, životné prostredie a boj proti zmene klímy, možno vyriešiť len prostredníctvom globálnej reakcie, a z tohto dôvodu je rozhodujúci kooperatívny vzťah medzi EÚ a Čínou.

Spolupráca EÚ s Čínou bude mať zásadový, praktický a pragmatický charakter, pričom EÚ zostane verná svojim záujmom a hodnotám, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodných pravidiel a noriem a rešpektovanie ľudských práv. EÚ by mala naďalej pracovať súdržne a účinne ako súvislý blok, aby splnila ambiciózne ciele v záujme európskych občanov.

Spoločné oznámenie bude teraz predložené Rade a Európskemu parlamentu.

Súvislosti:

Posledné oznámenie Európskej komisie týkajúce sa Číny bolo prijaté v roku 2006, teda pred desiatimi rokmi. Odvtedy sa aj v EÚ aj v Číne udiali významné zmeny. Ekonomická aj politická prítomnosť Číny je čoraz citeľnejšia vo všetkých regiónoch sveta. Táto nová skutočnosť si vyžaduje nový unijný príbeh, ktorým sa učiní zadosť potrebe reagovať na tento nový vývoj Cieľom novej stratégie EÚ je preto v období nasledujúcich piatich rokov presadzovať záujmy EÚ a zdôrazňovať hodnoty EÚ v jej vzťahoch s Čínou.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices