Európsky parlament odobril nariadenie o majetkových režimoch manželských párov

Európsky parlament vyjadril podporu novým pravidlám určujúcim, súd ktorého členského štátu sa bude zaoberať medzinárodným rozvodovým alebo dedičským konaním. Navrhovaná legislatíva by mala ukončiť paralelné konania vo viacerých krajinách, náklady na ktoré predstavujú približne 1,1 mld. eur ročne. Vzťahovať sa však bude na začiatku iba na 18 členských štátov, ktoré sa rozhodli participovať na tejto iniciatíve v rámci takzvanej posilnenej spolupráce. Slovensko medzi nich zatiaľ nepatrí.

 „Bolo načase, aby sme mali Európsky nástroj pre majetkové dôsledky manželských zväzkov a registrovaných partnerstiev. Odteraz budú môcť medzinárodné páry vo všetkých formách manželstva profitovať z právnej istoty, lepšieho prístupu k spravodlivosti a harmonizovaných pravidiel, ktoré sa budú týkať takmer 16 miliónov medzinárodných párov žijúcich v EÚ,“ uviedol spravodajca Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).

Dvojica predložených nariadení – o majetkových režimoch manželstiev a o majetkových dôsledkoch registrovaných partnerstiev – by mala v budúcnosti jednoznačne určiť, ktorý súd bude mať právomoc rozhodnúť v majetkových veciach medzinárodných párov a predpisy ktorých členských štátov sa pri daných veciach uplatnia. Nová legislatíva by tiež mala uľahčiť uznávanie a vykonávanie rozsudkov v majetkových veciach v ďalších členských štátoch.

Nariadenie o majetkových režimoch manželov bolo Parlamentom odobrené pomerom hlasov 498 (za): 58 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o majetkových dôsledkoch registrovaných partnerstiev plénum podporilo pomerom hlasov 490 (za): 68 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania).

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Definícia inštitútu manželstva či partnerstva však zostáva predmetom vnútroštátnej právnej úpravy. Súčasťou oboch nariadení sú zároveň ustanovenia zaručujúce rešpektovanie vnútroštátnych právnych systémov. Na ich základe nebude napríklad možné prinútiť na iniciatíve participujúci členský štát, ktorého zákony nepoznajú inštitút registrovaného partnerstva, aby ho ustanovil či prevzal príslušnosť vo veciach s takýmto partnerstvom súvisiacich.

Súvislosti

Podľa odhadov Európskej komisie žije v súčasnosti na území EÚ 16 miliónov medzinárodných párov.

Medzi osemnásť členských štátov participujúcich na posilnenej spolupráci v oblasti majetkových práv medzinárodných párov patrí Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Fínsko Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Ďalšie členské štáty sa môžu k iniciatíve kedykoľvek pripojiť. Napríklad Estónsko už prejavilo záujem participovať na tejto posilnenej spolupráci po jej konečnom schválení.

Európsky parlament odsúhlasil návrh na posilnenú spoluprácu v oblasti určovania majetkových práv dňa 7. júna 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices