EÚ sa chystá prijať svoje prvé pravidlá kybernetickej bezpečnosti

 
Na čo všetko si treba dávať pozor pri používaní internetu?

Stali ste sa niekedy obeťou phishingu? Alebo váš počítač „navštívil“ trójsky kôň či botnet? Vedzte, že v tom nie ste sami, podobných „obetí“ je denne na celom svete viac ako milión. Kybernetické útoky môžu spôsobiť značné škody nielen koncovým užívateľom, no dokáže narušiť aj dodávky elektriny alebo kontrolu leteckej dopravy. EÚ sa preto chystá prijať svoje prvé pravidlá kybernetickej bezpečnosti. 

V stredu bude Parlament hlasovať o novej smernici týkajúcej sa bezpečnosti sietí a informačných systémov. Obsahuje zoznam sektorov poskytujúcich základné služby ako napríklad energetika, doprava alebo bankovníctvo, ktoré budú povinné zabezpečiť svoje siete proti útokom. Okrem toho budú musieť nahlásiť bezpečnostné incidenty národným úradom. Túto povinnosť smernica ukladá aj veľkým poskytovateľom digitálnych služieb, akými sú napríklad Amazon alebo Google. Nové pravidlá okrem toho posilňujú spoluprácu medzi členskými štátmi.

V našej predigitalizovanej spoločnosti sa čoraz viac spoliehame na techniku a informačné systémy. Takého počínanie má však svoje riziká, pretože sa kedykoľvek môžeme stať obeťou online podvodu. Krádež identity, falošné web stránky bánk alebo priemyselná špionáž sú len niekoľkými príkladmi rizík, ktorí na internete číhajú na jednotlivcov, firmy i verejné organy.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Riaditeľ európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií Udo Helmbrecht odhaduje, že počítačové útoky spôsobujú domácnostiam a firmám ročné škody vo výške 260 až 340 miliárd eur.

Veľká väčšina Európanov neberie kybernetickú bezpečnosť na ľahkú váhu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktoré boli zverejnené vo februári 2015. 89% opýtaných užívateľov internetu nezverejňuje na internete svoje osobné údaje. 85% súhlasí s tvrdením, že riziko stať sa obeťou kybernetického zločinu čoraz viac narastá.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices