Brecely: Musíme ľudí viac motivovať, aby na krátke presuny v mestách využívali cyklistickú dopravu

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely počas uplynulých dvoch dní predstavil poslancom Európskeho parlamentu svoje plány pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Roman Brecely prezentoval pred poslancami Výboru pre priemysel, výskum a energetiku EP (ITRE) priority v oblasti elektronických komunikácii. Za kľúčovú označil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dohody na pôde Rady EÚ o veľkoobchodnom roamingu, ktorá potvrdí zrušenie roamingových poplatkov pre všetkých občanov EÚ od 15. júna 2017.

Ďalšou dôležitou prioritou nášho predsedníctva je harmonizácia frekvenčného pásma 700 MHz. Potreba harmonizácie je vynútená rýchlym rozvojom mobilných komunikačných služieb, pre ktoré je väčšia kapacita bezdrôtovej siete nevyhnutnosťou. Cieľom návrhu je pripraviť pôdu na príchod 5G, t. j. novej generácie bezdrôtového pripojenia, a tým otvoriť cestu digitalizácii priemyslu.

Slovensko sa bude ako predsednícka krajina zasadzovať aj o podporu spustenia prvých signálov projektu Galileo, ktorý je európskou verziou amerického GPS, už v priebehu roku 2016. V prípade úspechu pôjde o historický míľnik tohto projektu, o ktorého spustenie sa Európa zasadzuje od 80-tych rokov.

Na Výbore pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) bola veľkou témou dekarbonizácia dopravy a nástroje ako znížiť emisie. Minister Roman Brecely zdôraznil snahu Slovenska smerom k ekologizácii výroby automobilov, zároveň však volá aj po zmene zdola: “V rámci dekarbonizácie dopravy musíme vyvinúť snahu na zmenu myslenia ľudí a viac ich motivovať, aby predovšetkým na krátke presuny v mestách využívali cyklistickú dopravu a na väčšie vzdialenosti železničnú.” 

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Veľkou témou v doprave bolo aj prepojenie cestnej infraštruktúry, budovanie diaľnic a rýchlostných komunikácií nielen v krajinách, ale aj naprieč Európou. Ďalším veľkým fenoménom je digitalizácia dopravy v rámci zlepšenia jej plynulosti a bezpečnosti, s čím úzko súvisí napríklad vývoj nezávislých vozidiel.

V leteckej doprave bude predsedníckou prioritou zmena nariadenia o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorá zahŕňa napríklad aj opatrenia na reguláciu dronov. Cieľom Slovenska je aj prispieť k zvýšeniu bezpečnosti civilnej leteckej dopravy.

„Teší ma, že naše priority počas predsedníctva v Rade EÚ boli veľmi pozitívne vnímané členmi EP, ale zároveň nás to zaväzuje k tomu, aby sme všetky tieto úlohy čo najlepšie rozpracovali, vyjednali s členskými krajinami a o šesť mesiacov úspešne zavŕšili,“ zhodnotil minister Roman Brecely.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices