„To, čo nás spája, je dôležitejšie než to, čo nás rozdeľuje,“ povedali Európania v prieskume

V apríli 2016 odpovedalo takmer 28 000 Európanov z 28 členských štátov (vtedy ešte spolu aj s Veľkou Britániou) na otázky o aktuálnych témach v Európskej únii, ako ju vnímajú a čo od nej očakávajú. 

Občania EÚ by privítali, keby bola Únia aktívnejšia v oblastiach ako sú imigrácia, boj proti terorizmu, daňové podvody a nezamestnanosť. Tri štvrtiny opýtaných veria, že to, čo ich spája, je dôležitejšie než to, čo ich rozdeľuje.

Prioritou číslo jeden je boj proti terorizmu. Vyše 80% opýtaných žiada od EÚ väčšiu razantnosť. Spomedzi opatrení, ktoré predložil Parlament, považujú občania za najnaliehavejšie boj s financovaním teroristických skupín, vykorenenie terorizmu i radikalizácie a posilnenie hraničných kontrol.

Európania tiež chcú, aby bola Únia aktívnejšia v riešení nezamestnanosti (želá si to 77% opýtaných) a imigrácie (uvádza 74% opýtaných).

Z odpovedajúcich Európanov hovorí 61% o nedostatočnej ochrane hraníc, 71% chce, aby bola Únia aktívnejšia.

Po parížskej klimatickej konferencii zostáva primárnou obavou ochrana životného prostredia. Z opýtaných ľudí žiada 67% väčšiu snahu Európy v tejto oblasti.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Po prepuknutí škandálu Panamských dokumentov je pre Európanov ďalšou prioritou aj zamedzenie daňovým podvodom.

Len 20% ľudí je spokojných s odpoveďou Únie. Dve tretiny z opýtaných sa zhodli, že sa tam robí príliš málo. Údaje neodrážajú všeobecný pocit Európanov vo vzťahu k EÚ, ani ich postoj k integrácii. Jasne poukazujú, že väčšina občanov očakáva väčšiu aktivitu Európy v oblastiach, ktoré sa občanov týkajú najviac.

O oma

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices