maňka
Vladimír Maňka, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Europoslanec Maňka: Dohoda TTIP by mala ešte posilniť klimatické ciele z Paríža

Slovenského europoslanca Vladimíra Maňku sme sa opýtali na to, v akej fáze sa nachádza kontroverzná Transatlantická obchodná a investičná dohoda s USA. Podľa neho Únia pri vytváraní dohody neustúpi z požadovaných štandardov.

V akej fáze sú rokovania o Transatlantickej obchodnej a investičnej dohode v súčasnosti?

Intenzívne vyjednávania medzi EÚ a USA už prebiehajú viac ako 36 mesiacov. V polovici júla prebehlo 14. kolo vyjednávaní. Také množstvo kôl prinieslo pozitívne výsledky, lebo umožnili stretnúť sa s veľkým množstvom subjektov, vrátane odborových zväzov, zástupcami spotrebiteľských organizácií, malými a strednými podnikmi. Vyjednávači aj po 14. kole ubezpečujú, že ani jedna vyrokovaná vec neoslabí dnešnú úroveň ochrany pre obyvateľov EÚ. Dohoda bude možná iba vtedy, ak sa úroveň ochrany pre obyvateľov buď zvýši, alebo ostane prinajmenšom zachovaná.

Bude sa slovenské predsedníctvo v Rade EÚ zaoberať aj TTIP a môže naše predsedníctvo niečo zmeniť?

V septembri bude v Bratislave diskusia ministrov EÚ o tejto dohode. Naše predsedníctvo bude trvať na tom, aby počas rokovaní boli zachované pevné pozície EÚ.

že rokovania o TTIP ovplyvniť Brexit?

Pre Veľkú Britániu nebudú platiť dohody, ktoré EÚ vyrokuje. Veľká Británia má veľký záujem tiež vyrokovať s USA takúto dohodu, veď okolo 40 % britského exportu smeruje už dnes do USA. Bude si však musieť počkať. Kým je Británia členom EÚ, nemôže samostatne o takejto dohode jednať.

Informácií o TTIP je málo, občania sa v dohode nevyznajú. Európsky parlament aj Komisia hovorili o vyššej transparentnosti, no v súčasnosti je TTIP pomerne v pozadí. Ako by sa podľa vás mala dohoda dostať viac do povedomia ľudí?

Existujú rôzne petície proti dohode. Vznikli ešte v čase, keď veľa informácií o dohode nebolo. Pred necelými dvomi rokmi začala Komisia zverejňovať výsledky rokovaní a táto dohoda sa tak stala najtransparentnejšou zo všetkých podobných dohôd (celkovo ich je 37), ktoré EÚ vyrokovala s inými krajinami. Zaujímavé je, že pri iných dohodách takéto obavy neboli. Aj z toho je cítiť, že väčšina obáv vznikla umelo a účelovo. Konečnú dohodu musí schváliť Rada, Európsky parlament, ale aj všetky národné parlamenty. Konečné znenie zmluvy bude dostupné všetkým občanom EÚ. Tí budú môcť dostatočne dopredu vyjadriť svoje názory pred jej schválením.

Tí, ktorí sa dohodou zaoberajú hovoria o možných reguláciách zo strany Únie alebo USA. Ako sa dá zaručiť, že trh nezaplavia nekvalitné výrobky?

Už dnes sú USA a EÚ najväčšími obchodnými partnermi. Každý deň medzi nimi prebieha obchod s viac ako dvomi miliardami eur.  Pretože EÚ trvá na zachovaní svojich štandardov a noriem, dohoda môže logicky len pomôcť kvalite dovážaných výrobkov. Najväčšími prínosmi bude odstránenie byrokracie a netarifných prekážok, ktoré zlacnia naše tovary na trhu v USA. Pomôžu tak v Európe vytvoriť viac ako milión nových pracovných miest. Aj v EÚ aj v USA sú dnes byrokratické prekážky, ktoré sú ekvivalentné colným prekážkam až vo výške 10 – 20 %. To má negatívne dopady a brzdí prístup na trhy hlavne pre malé a stredné podniky, ktoré nie sú schopné znášať dodatočné náklady. Keď odstránime obchodné bariéry, uľahčíme obchodovanie s tovarmi a službami, prinesieme nové investície do Európy aj do USA.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Objavili sa alebo boli už schválené konkrétne návrhy, ktoré by eliminovali prísun geneticky modifikovaných plodín na územie EÚ?

Všetky rokovania zo strany EÚ sa vedú s jednou striktnou podmienkou: že sa nevzdáme, ani neznížime úrovne ochrany, ktoré dnes v Európe máme. V záujme voľného obchodu neobetujeme európske bezpečnostné, zdravotné, sociálne normy a normy na ochranu údajov ani našu kultúrnu rozmanitosť. Napríklad hormonálne upravené hovädzie mäso nie je povolené v EÚ a plánovaná dohoda to nezmení.

Objavili sa informácie, že by mala byť TTIP podpísaná do konca roku 2016. Je tento termín stále aktuálny?

Rokovania budú plynule pokračovať počas celého leta. EÚ je pripravená uzatvoriť rokovania ešte počas mandátu súčasného prezidenta USA Obamu, to znamená do konca roka.

Nemyslíte si, že po schválení dohody bude ťažšie dodržať ciele, ktoré si Únia stanovila počas klimatického summitu v Paríži?

Práve naopak, ciele klimatického summitu EÚ sa premietajú aj do dohody. Dohoda by mala ešte posilniť klimatické ciele.

Informácie, ktoré údajne unikli z rokovaní medzi EÚ a USA hovoria o tom, že zisky v rámci obchodu budú  uprednostnené pred zachovaním životného prostredia a tiež to, že korporácie majú silné slovo pri formovaní dohody. Viete tieto informácie komentovať, prípadne ich potvrdiť/vyvrátiť?

Fámy o uniknutých informáciách pochádzajú z dielne odporcov dohody. Už sme sa viackrát presvedčili, že boli vymyslené. Ak niekto zverejnil prvotné pozície USA, nikdy to neznamenalo, že EÚ s nimi súhlasila. Určite by som nezahlasoval za takú dohodu, ktorá by oslabila európske štandardy, alebo poškodila životné prostredie. Pred rokom sa podarilo našej politickej frakcii Európskym socialistom a demokratom s ostatnými rozhodujúcimi frakciami v Európskom parlamente dohodnúť, že firmy z USA už nebudú môcť byť zvýhodnené pred domácimi podnikmi tak, ako to bohužiaľ platí od roku 1991 aj na Slovensku. Vďaka EÚ sú a aj budú normy na ochranu životného prostredia vo svete stále silnejšie. Dohoda TTIP k tomu prispeje.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Vladimír Maňka.

O vik

Odporúčame pozrieť

Ministri životného prostredia EÚ vyjadrili podporu klimatickým cieľom

Aktualizácia európskych klimatických cieľov pod Parížskou klimatickou dohodou a s ňou spojená spoločná pozícia EÚ na klimatickej …

Consent choices