Podľa Medzinárodného Indexu vlastníckych práv sa Slovensko v ochrane vlastníctva mierne zlepšilo

BRATISLAVA/ Fínsko už niekoľko rokov po sebe najlepšie chráni vlastnícke práva. Tento rok ho nasledoval Nový Zéland, Luxembursko a Nórsko. Vyplýva to z najnovších výsledkov Indexu vlastníckych práv 2016, na ktorom sa podieľalo 102 mimovládnych organizácií z 70 krajín sveta (vrátane Nadácie F. A. Hayeka) pod vedením americkej Property Rights Alliance.

Rebríček reprezentuje 98,26 percent svetového HDP a 92,92 percent svetovej populácie. Severská krajina dosiahla 8,38 bodu z 10 možných. Okrem menovaných krajín sa v prvej desiatke umiestnili aj Švajčiarsko, Singapur, Švédsko, Japonsko, Holandsko či Kanada.

Na konci tabuľky, porovnávajúcej úroveň ochrany fyzického i duševného vlastníctva 128 krajín sveta, skončili Zimbabwe, Haiti, Bangladéš, Mjanmarsko a úplne posledná skončila Venezuela. Rebríček vychádza z prieskumov, uskutočnených medzi odborníkmi v jednotlivých krajinách ako aj z indikátorov, zverejnených Svetovou bankou a ďalšími organizáciami.

Slovensko sa umiestnilo na 39. mieste. Získalo 6 bodov. Podobne ako u nás sú vlastnícke práva chránené v Uruguaji či v Saudskej Arábii (37. a 38. miesto) a Ománe, Litve, Bahrajne či Poľsku (40.-43. miesto). Ďalšie naše susedské krajiny Rakúsko a Česká republika sa umiestnili pred Slovenskom. Rakúsko na 17.mieste a Česká republika na 31. mieste. Z postkomunistických krajín sa najlepšie umiestnilo Estónsko na 25. mieste.

Medzinárodný index vlastníckych práv sa zostavuje od roku 2007. Porovnáva 10 rozličných ukazovateľov v 3 oblastiach:

1.) Právne a politické prostredie

 • Nezávislosť súdov
 • Právny štát
 • Politická stabilita
 • Kontrola a postihovanie korupcie

2.) Fyzické vlastníctvo

 • Ochrana fyzického vlastníctva
 • Registrácia nehnuteľností
 • Prístup k úverom

3.) Duševné vlastníctvo

 • Ochrana práv duševného vlastníctva
 • Patentová ochrana
 • Softvérové pirátstvo

Zmenu bodového hodnotenia a umiestnenia Slovenska v období 2011 až 2016 obsahuje nižšie uvedená tabuľka:

Zmena bodového hodnotenia SR v období rokov 2011-2016 

  Index vlastníckych práv Právne a politické prostredie Fyzické vlastníctvo Duševné vlastníctvo
2011 6,3 5,6 6,7 6,5
2012 6,3 5,7 6,5 6,6
2013 6,3 5,7 6,5 6,6
2014 6,2 5,4 6,3 6,7
2015 5,9 5,1 6 6,5
2016 6 5,2 6,1 6,7 

„Keď sa bližšie pozrieme na jednotlivé podkategórie, tak sa Slovensko zlepšilo alebo ostalo na rovnakej úrovni vo všetkých oblastiach. Výnimkou bola len politická stabilita, ktorá sa zhoršila o 0,2 bodu na 7 bodov. Napriek tomu, že sme sa v jednotlivých oblastiach zlepšili, alebo aspoň stagnovali, sú tu oblasti, ktoré majú stále nízke hodnotenie,“ uviedla Nadácia F. A. Hayeka. Takou oblasťou je napríklad nezávislosť súdov, kde sme sa síce zlepšili o 0,5 bodu ale je to stále len 2,6 bodové hodnotenie z desiatich. Rovnako je na tom aj kontrola korupcie, ktorá sa zlepšila z 5,1 bodu na 5,2. Ochrana fyzického vlastníctva sa rovnako zlepšila o 0,3 bodu na 5, ale stále je to len polovica z najvyššieho možného hodnotenia. Podobnou oblasťou bol aj prístup k úverom, kde sme stagnovali a bodové ohodnotenie je na úrovni 3,8.

Oblasť 2015 2016
Právne a politické prostredie 5,1 5,2
Nezávislosť súdov 2,1 2,6
Právny štát 5,9 5,9
Politická stabilita 7,2 7
Kontrola a postihovanie korupcie 5,1 5,2
Fyzické vlastníctvo 6 6,1
Ochrana fyzického vlastníctva 4,7 5
Registrácia nehnuteľností 9,5 9,5
Prístup k úverom 3,8 3,8
Duševné vlastníctvo 6,5 6,7
Ochrana práv duševného vlastníctva 4,6 5,2
Patentová ochrana 8,7 8,7
Softvérové pirátstvo 6,3 6,3
Viac..  EÚ poskytne 125 miliónov eur na novú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Jemenu

Čím vyššie bodové ohodnotenie krajina dosiahne v jednotlivých zmienených oblastiach, tým vyššie je jej celkové hodnotenie. Medzinárodný index vlastníckych práv vychádza z predpokladu, že lepšia ochrana vlastníckych práv vedie k väčšej ekonomickej prosperite, rovnako ako k väčšej slobode občanov. Dokazuje to aj rozdelenie krajín z rebríčka na pätiny (SR sa nachádza v 2. pätine) a výška ich HDP na obyvateľa. Kým krajiny v prvej pätine dosahujú priemerné HDP na obyvateľa vo výške 44 542,82 dolárov, v druhej pätine je to len 23 786.34 dolárov, v tretej 11 086,53 dolárov, v 4. pätine 3 377,99 dolárov a u najslabších 20% krajín len 1 880.94 dolárov.

Štyri spôsoby ako nejasne vymedzené majetkové práva negatívne vplývajú na hospodárstvo krajiny

 • Neisté alebo nedostatočne chránené majetkové práva zvyšujú riziko vyvlastnenia, ktoré zase znižuje motiváciu investovať a vyrábať.
 • Neisté majetkové práva znižujú produktivitu v dôsledku nutnosti svojpomocne brániť svoje vlastníctvo.
 • Neisté majetkové práva sťažujú obchodnú výmenu (aktíva je tým pádom nemožné previesť na toho, kto ich dokáže využiť najproduktívnejšie).
 • Ak sú majetkové práva nedostatočne vymedzené, nedá sa imanie použiť na podporu iných transakcií (je napr. ťažké použiť vec na zabezpečenie pohľadávky záložným právom). Mŕtve aktíva sa tak nikdy nestanú kapitálom. (Besley, Ghatak, 2009)

Kompletné výsledky medzinárodného indexu vlastníckych práv, vrátane tabuliek pre jednotlivé krajiny a metodiky výskumu, budú od 10. 08. 2016 zverejnené na internetovej stránke:            http://www.internationalpropertyrightsindex.org/

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices