TRAINEE AT CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND PROJECTS

Nájdi si to najlepšie uplatnenie svojich schopností s Workspace Europe. Naše pozície pre študentov a absolventov vysokých škôl ti ponúknu najlepšie možnosti ako uplatniť svoje vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti. Viac ponúk a informácií o možnostiach absolvovania stáže nájdeš tu. 

Miesto práce: Svishtov , Bulharsko
Dĺžka stáže:
2- 6 mesiace

Jazykové znalosti: anglický jazyk

Inzerujúci:

Vysoká škola ekonomiky, ktorá má viac ako 320 akademických pracovníkov a viac ako 10.000 študentov. Škola sa zúčastňujú programov Európskej únie v spolupráci s európskymi univerzitami a projektami s národnou a medzinárodnou finančnou podporou pre vedecký výskum.

Náplň práce:

Účasť na organizácii medzinárodných podujatí:

– príprava medzinárodných dohôd, uplatňovanie medzinárodných projektov a programov;

– Korešpondencia so zahraničnými partnermi;

– Príprava programu pre zahraničných hostí a delegácie navštevujúce univerzitu;

– zlepšovanie medzinárodnej spolupráce

Požiadavky na stážistu:

– študent zapísaný do bakalárskeho alebo magisterského študijného programu na vysokej škole, ktorá je zapojená do programu Erasmus+;

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

– komunikačné schopnosti;

– veľmi dobrú znalosť anglického jazyka ( B2 / C1 ). – ovládanie nástrojov Microsoft Office;

– tímový hráč

Ako sa prihlásiť?

– pošlite CV, motivačný list v angličtine
– pošlite prihlášku Typ 2 (platí len pre uchádzačov, ktorí prihlášku ešte neposlali)
– všetky potrebné dokumenty zašlite na: staze@workspaceeurope.sk (do predmetu uveďte: Trainee at Centre for International Cooperation and Projects 44BG)

O mpp

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices