Predsedáme Rade EÚ. Čo to znamená pre naše poľnohospodárstvo?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku nebude chýbať ani na  43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex,  ktorá sa uskutoční 18. – 21. augusta 2016 v Nitre.

Zastúpenie Európskej komisie v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a portálom poľnoinfo.sk  pripravilo sériu Diskusných stolov s odborníkmi z rôznych oblastí poľnohospodárstva a potravinárstva.

 „Agrokomplex je jedinečná výstava, ktorá ukazuje ľuďom hodnoty, ktoré poľnohospodári tvoria pre nás všetkých.  Pre odbornú, ale aj širokú verejnosť sme na výstave pripravili zaujímavé diskusie na aktuálne témy. Tento rok sa bude  diskutovať  o tom, aká je situácia v poľnohospodárstve, v potravinárstve, čo Európska únia farmárom prináša, alebo ako lepšie propagovať regionálne výrobky. Cením si, že do našej úvodnej diskusie prijala pozvanie aj pani ministerka Gabriela Matečná. Opäť poskytneme priestor aj mladým farmárom, ktorí sú pre budúcnosť agrosektora veľmi dôležití.“ povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Na Agrokomplexe bude otvorený stánok Zastúpenia Európskej komisie, kde je pre návštevníkov pripravený zaujímavý program a informácie. Na svoje si prídu aj tí najmenší, budú pre nich pripravené napríklad aj súťaže, v ktorých  môžu získať zaujímavé ceny.

Diskusné stoly:

Od štvrtka 18. augusta 2016 do soboty 20. augusta 2016 je pripravených päť diskusií na aktuálne témy. Budú sa konať v medzinárodnom pavilóne A, v priestoroch stánku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Účastníkmi okrúhlych stolov budú popredné osobnosti slovenského poľnohospodárskeho života, ako aj odborníci z Európskej komisie.

Vo štvrtok (18.8.2016 o 15:00) o  tom čo pre slovenské poľnohospodárstvo znamená predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ bude diskutovať ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná spolu s predsedom Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Gabrielom Csicsaiom a Mariom Milouchevom, zástupcom Európskej komisie. V piatok sa bude diskutovať o hospodárskom prínose nových technológií a efektívnom využívaní európskej podpory slovenskými poľnohospodármi. Sobota bude venovaná mladým farmárom a prebehne aj diskusia o výhodách spotreby domácich potravín a výrobkov.

Ďalšie informácie:

S cieľom podporovať európske poľnohospodárstvo, zvýšiť stabilitu pre poľnohospodárov, chrániť životné prostredie a rozvíjať vidiecke oblasti EÚ poskytuje dôležitú finančnú podporu.

V Európskej únii máme viac ako 10 miliónov poľnohospodárov, na Slovensku je ich vyše 50 tisíc. Ich zásluhou Európa produkuje dostatok zdravých a kvalitných potravín, ktoré sú obľúbené po celom svete. Príkladom toho je aj to, že EÚ vyváža do sveta o dosť viac potravín ako ich dováža. Dokáže to hlavne preto, že sa orientuje na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Žiaľ, Slovensko v tomto smere zaostáva. Hodnota slovenského vývozu je podstatne nižšia ako dovoz. Je to hlavne preto, že vyváža hlavne základné poľnohospodárske komodity a dováža finálne výrobky. Aj to sa však dá zmeniť a na takúto zmenu má Slovensko aj dostatok prostriedkov z Európskej únie.

Dotácie pre Slovensko sú nad priemerom EÚ

Slovenský vidiek a farmári dostávajú financie z európskeho rozpočtu už 15 rokov.  Ich prínos vidíme po celej krajine. Prispeli k modernizácii stoviek podnikov, zakladaniu nových sadov, postaveniu budov pre zvieratá, vidieckych penziónov alebo výrobe ekologických potravín.

Na roky 2014 až 2020 má Slovensko viac ako tri miliardy eur na priame platby farmárom, viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka a ďalšie financie môže získať aj na trhové opatrenia a programy ako ovocie a mlieko do škôl. V súčasnosti sú celkové európske dotácie pre Slovensko v poľnohospodárstve nad priemerom EÚ. Vzhľadom na to, že Slovensko má nízky počet farmárov, priemerná podpora na farmára u nás vysoko presahuje priemer Únie.

Na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti je dôležitý program rozvoja vidieka. Podporí aj 600 mladých poľnohospodárov a 330 malých rodinných poľnohospodárskych podnikov. Štartovací balík vo výške 50-tisíc eur sa  začínajúcim farmárom určite zíde. Podporených bude aj 400 slovenských potravinárskych podnikov.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Rôznorodosť sa vypláca

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje dobre nastavený systém, ktorý nebrzdí žiadnu skupinu výrobcov. Je tu priestor pre dobre fungujúce poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti, ale aj pre silné potravinárske podniky, mladých farmárov a rodinné firmy. Každý si môže nájsť svoje miesto či už na tradičnú výrobu, alebo aj na inovatívne prístupy a originálne produkty.

Že sa to dá, dokázali viacerí. K dnešnému dňu sa na Slovensku už vyrába 18 tradičných produktov, ktoré požívajú celoeurópsku ochranu. Kvalita našich výrobkov oslovuje mnohých zahraničných návštevníkov. Viacero nových, ale aj osvedčených producentov, sa zameralo na vyššiu kvalitu, nové prístupy, ekologické výrobky a vyššiu produktivitu. Mnohým sa podarilo dobre skĺbiť farmárčenie s agroturistikou.

Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, vzpružiť spracovateľský sektor a celkovo posilniť životaschopnosť vidieka.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) – financie na roky 2014 – 2020

Záznam na celú obrazovku 17. 8. 2016 135216.bmp

Záznam na celú obrazovku 17. 8. 2016 135239.bmp

Záznam na celú obrazovku 17. 8. 2016 135255.bmp

Program diskusií na Agrokomplexe

  1. august 2016 (štvrtok) o 15:00, Pavilón A, prednášková sála Diskusné okrúhle stoly

Predsedáme Rade Európskej únie. Čo to znamená pre naše poľnohospodárstvo?

Aké možnosti získava Slovensko postavením predsedníckej krajiny? Aké ma priority? Prispeje k zjednodušeniu systému Spoločnej poľnohospodárskej politiky?

Otvorenie podujatia:

Dušan Chrenek – vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Diskutujúci:

Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Gabriel Csicsai – predseda Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

Mario Milouchev –  regionálny riaditeľ pre Program rozvoja vidieka SR, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia

19. august 2016 (piatok), 10:00 – 12:00, Pavilón A, prednášková sála Diskusné okrúhle stoly

Ekonomický efekt postavený na nových technológiách

Nové projekty dokážu znížiť náklady. Sú ale vždy prospešné pre rozvoj vidieka? Ako postaviť rozvojové možnosti poľnohospodárstva tak, aby sme sa nespreneverili vidieku a pritom vyhrali boj s ekonomikou?

Diskutujúci:

Jaromír Matoušek –  vedúci oddelenia Agri biznisu, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Peter Kelemec –  konateľ MPconnect, Šaľa

Miroslav Hachlinec – spoločnosť Barani Design, Liptovský Mikuláš

19. august 2016 (piatok), 14:00, Pavilón A, prednášková sála Diskusné okrúhle stoly

Európske podpory. Našli sme kľúč k ich efektívnemu využitiu? (verejná nahrávka RTVS)

Ako využiť šancu, ktorú európske prostriedky ponúkajú nášmu poľnohospodárstvu a vidieku?

Diskutujúci:

Dušan Chrenek – vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Roman Serenčéš – generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na MPRV SR

Milan Semančík – predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

20. august (sobota) od 11:00, Pavilón A, prednášková sála Diskusné okrúhle stoly

Deň mladých farmárov (Organizované so Združením mladých farmárov)

11:00 – Pôda – príležitosti a riziká z pohľadu mladých farmárov

11:45 – Predstavenie úspešných hospodárov, ktorí aj napriek svojmu veku zanechali stopu v rozvoji svojho regiónu

12:45 – Mladí farmári a podpora z Európskej únie

20. august (sobota) od 14:00, Pavilón A, prednášková sála Diskusné okrúhle stoly

Regionálne jem, Slovensko podporujem (verejná nahrávka RTVS)

Diskutujúci:                                                                                                                     

Zuzana Nouzovská  –  generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu, MPRV SR

Milan Semančík –  predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Dušan Janíček –  predseda Únie potravinárov Slovenska

Stanislav Voskár –  predseda Slovenského mliekarenského zväzu

Daniel Molnár –  riaditeľ Únie hydinárov Slovenska

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices