Lajcak BR OSN
Vystúpenie v BR OSN k problematike boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. PHOTO: archív MZV.

Lajčák: Šírenie zbraní hromadného ničenia je najväčšou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť

V New Yorku to v utorok uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý vystúpil v otvorenej diskusii Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) na tému boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

Hrozbu, ktorú predstavujú tieto zbrane, ešte znásobuje riziko, že sa môžu dostať do rúk teroristov a neštátnych aktérov. Preto by malo byť hlavnou prioritou medzinárodného spoločenstva zabrániť tomu, aby sa tak  stalo,“ zdôraznil minister M. Lajčák. Za účinný nástroj v tejto snahe označil rezolúciu BR OSN číslo 1540, ktorá sa spolu s konvenciou o biologických a chemických zbraniach a zmluvou o nešírení jadrových zbraní, stala súčasťou globálnej bezpečnostnej architektúry. Táto rezolúcia má teroristom a krajinám, ktoré im poskytujú zázemie, zabrániť v prístupe k zbraniam a materiálom hromadného ničenia.

Zabrániť neštátnym aktérom pri získavaní zbraní hromadného ničenia nedokáže len jedna krajina, treba na to kolektívne úsilie a medzinárodnú spoluprácu všetkých štátov,“ konštatoval minister M. Lajčák. To by sa podľa jeho slov malo dosiahnuť aj revíziou a vylepšením rezolúcie č. 1540, aby mohla byť uplatnená v čo najširšom rozsahu.

Minister M. Lajčák v rámci svojho vystúpenia v Bezpečnostnej rade OSN poukázal aj na to, že neštátni aktéri využívajú pri svojich ilegálnych aktivitách nové technológie a nezriedka disponujú značnými finančnými a personálnymi zdrojmi, aby obišli existujúce kontrolné mechanizmy.Toto je dôvod, prečo treba neustále modernizovať národné exportné kontrolné mechanizmy a venovať tomu aj dostatočné financie a ľudské kapacity,“ povedal minister Miroslav Lajčák. Pripomenul tiež potrebu komunikovať s predstaviteľmi firiem, podnikov a občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť verejné povedomie o tom, aké riziko predstavujú citlivé komponenty v rukách teroristov a neštátnych aktérov.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Minister M. Lajčák tiež  ubezpečil, že Slovensko si naďalej zodpovedne plní svoje záväzky v oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia a ostáva pripravené pomáhať v medzinárodnom úsilí v tomto smere.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices