Európsky parlament začína rokovať o budúcoročnom rozpočte EÚ

Poslanci majú opätovne na stole rozpočet EÚ na budúci rok. Viaceré výbory budú rokovať a hlasovať o svojich stanoviskách ohľadne jeho priorít. Všetko vyvrcholí koncom októbra, keď budú čísla predložené na plenárne hlasovanie. Prečítajte si, ako sa pri prijímaní rozpočtu postupuje.

Slovo tu má viacero parlamentných výborov

O rozpočte sa nediskutuje len v rovnomennom parlamentnom výbore. Jeho členovia pri príprave svojho stanoviska berú do úvahy aj názory a požiadavky svojich kolegov z ostatných výborov. Tento týždeň sa bude o návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017 hovoriť a hlasovať vo ôsmich výboroch: zahraničnom, poľnohospodárskom, hospodárskom, rozvojovom, dopravnom a výboroch pre rybolov, práva žien a občianske slobody.

Ako sa postupuje

Európsky rozpočet každoročne navrhuje Európska komisia. Tieto čísla však nie sú konečné. O tom koľko finančných prostriedkov bude EÚ nakoniec na budúci rok mať, rozhoduje Európsky parlament spoločne s členskými štátmi v Rade EÚ.

Nájsť kompromis nebýva ľahké. Rada zvyčajne navrhuje nižšie sumy ako Parlament. Po októbrovom plenárnom hlasovaní preto obe inštitúcie vyjednávajú v rámci tzv. zmierovacieho konania, na ktoré majú maximálne 21 dní. Koncom novembra, keď sa zmierovacie konanie skončí, hlasuje Parlament o jeho záveroch. Viac sa dozviete v infografike k tomuto článku.

Koľko peňazí bude mať EÚ budúci rok?

Európska komisia navrhuje na budúci rok vyčleniť 134,9 miliárd eur na platby a 157,7 miliárd eur na záväzky. Aký je medzi nimi rozdiel? Platby predstavujú skutočne vynaložené finančné prostriedky počas rozpočtového roka, pričom záväzky predstavujú sumy, ktoré sa EÚ zaviaže vynaložiť na programy, ktoré môžu trvať viac ako rok. Rade sa tieto čísla zdajú privysoké a chcela by ich okresať. Záväzky o 1,3 miliardy (0,81%) a platby o 1,1 miliardy (0,82%). Parlament trvá na tom, aby sa pri stanovovaní rozpočtu i naďalej pamätalo na priority, ktorými je riešenie migračnej krízy a zotavovanie hospodárstva.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Dlhodobý rozpočet

Budúcoročný rozpočet je v poradí štvrtým v rámci takzvaného Viacročného finančného rámca, ktorý sa stanovuje na obdobie 7 rokov. Keď sa prijímal v roku 2013, Parlament nástojil na tom, aby sa v polovici svojho trvania prehodnotil, s čím súhlasili aj členské štáty v Rade EÚ. Toto prehodnocovanie sa bude prekrývať a ovplyvní aj rozhodovania o rozpočte na rok 2017.

Ako by sa mala EÚ financovať v budúcnosti

Táto otázka bude predmetom konferencie, ktorú organizujeme v dňoch 7.-8. septembra. Okrem europoslancov sa jej zúčastnia aj poslanci z národných parlamentov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices