EÚ je lídrom medzi svetovými ekonomikami aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám

Krajiny európskej dvadsaťosmičky so svojimi 509 miliónmi obyvateľov sú domovom pre 6,9% svetovej populácie avšak vytvárajú až 22,2% svetového hrubého domáceho produktu. Spolu so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú zodpovedné za tvorbu približne 24% svetového HDP, je tak Európska únia najvýznamnejším svetovým ekonomickým aktérom.

Pri pohľade na veľkosť HDP v parite kúpnej sily v bežných cenách je EÚ28 so svojím výkonom vyše 19 biliónov dolárov dokonca najväčšou svetovou ekonomikou. Pre porovnanie, globálne ekonomické tigre Čína a India, ktorých podiel na populácií predstavuje až 18,7 resp. 17,8% vytvárajú 15% resp. 3% globálneho HDP.

Uvedené čísla zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat pri príležitosti rokovaní klubu dvadsiatich najsilnejších svetových ekonomík G20 v čínskom Hangzhou. Európska únia je po boku svojich členských štátov Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska riadnym členom G20 a na rokovaniach ju zastupujú predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk.

Zverejnený štatistický prehľad prináša aj prehľad ukazovateľa HDP na osobu pre všetky štáty G20. Z nich vyplýva, že v EÚ28 predstavuje hrubý domáci produkt na osobu sumu 28 700 EUR a v eurozóne až 30 700 EUR. Priemerný príjem v Európskej únií, meraný týmto indikátorom, je teda piaty najvyšší v klube najväčších svetových ekonomík. V prípade eurozóny je dokonca štvrtý najvyšší.

Pozitívnou správou je aj pokračujúca konsolidácia verejných financií, ktorá je v Európskej únií výraznejšia ako u hlavných obchodných partnerov. Európska únia, s priemerným deficitom verejných financií vo výške -2,4% hospodárila v minulom roku lepšie ako Spojené štáty (-3,7), Japonsko (-5,2), Čína (-2,7) aj India (-7,2). Priemerný dlh EÚ28 (85,2% HDP) bol takisto nižší ako v USA (105,8), Japonsku (248,1) aj v Kanade (91,5).

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Spoločná európska mena Euro sa od svojho vzniku v roku 1999 stala druhou najdôležitejšou svetovou menou po americkom dolári. V súčasnosti je bezmála 20% svetových devízových rezerv držaných v mene Euro a až 60 krajín a území viaže výmenný kurz svojej meny práve k európskej mene.

Čo sa týka exportu tovarov a služieb, Európska únia ja najväčším svetovým exportérom. V tejto oblasti je zamestnaných až 31 miliónov Európanov, z toho približne 6 miliónov v malých a stredných podnikoch, ktoré zodpovedajú za tretinu európskeho vývozu. Najväčšími odberateľmi európskeho exportu sú USA (20,7%), nasledované Čínou (9,5%) a Ruskom (4,1%) a celkovo až 3/5 exportu EÚ smeruje do ekonomík G20. Aj v oblasti importu sú najväčšími európskymi obchodnými partnermi Čína (20,3%), Spojené štáty (14,4%) a Rusko (7,9%).

Európska únia je lídrom medzi svetovými ekonomikami aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Blok na parížskej konferencií predostrel najambicióznejší plán na udržanie globálneho otepľovania pod 2o Celzia – 30% zníženie emisií CO2 (v porovnaní s rokom 1990), 27% podiel obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe a 27% zlepšenie energetickej úspornosti do roku 2030.

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

„Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné aby …

Consent choices