Bez zvýšenia organizovanosti je šanca na zlepšenie postavenia poľnohospodárov veľmi malá

Experti Európskej únie sa zišli na stretnutí k situácii na trhu s mliekom. Poukázali na potrebu zvýšenia organizovanosti v sektore. Bez toho je šanca na zlepšenie podmienok postavenia poľnohospodárov v reťazci veľmi malá.

Stretnutia, ktoré sa konalo v Bruseli, sa okrem vysokých predstaviteľov jednotlivých členských štátov EÚ a generálnych riaditeľov DG AGRI, zúčastnili aj členovia Agricultural Market Task Force, poradného orgánu Európskej komisie. Stretnutie spoluorganizovalo aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ SK PRES.

Cieľom zasadnutia bolo prediskutovať nástroje, ktoré by viedli k zabezpečeniu dostatočného príjmu pre poľnohospodárov a príprava vhodných opatrení pri výskyte krízy. Počas zasadnutia viacero účastníkov poukázalo na nevyhnutnosť zvýšenia organizovanosť poľnohospodárov v sektore. Bez toho je šanca na zlepšenie podmienok postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci veľmi malá. „Je potrebné posilniť dôveru v spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, ktorá má pomôcť aj pri zdolávaní takých kríz ako je napríklad kríza v mliečnom sektore,“ uviedol Štefan Ryba, zástupca Slovenska a generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Spoločná poľnohospodárska politika obsahuje množstvo ustanovení a mechanizmov, ktoré riadia výrobu a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi. V súčasnosti sa jej ťažiskom stáva vidiecky rozvoj.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Task Force sa snaží hľadať riešenia aj v štrukturálnych zmenách sektora a upozorňuje, že žiadne nové opatrenia by nemali viesť k nárastu administratívnej záťaže, také opatrenia by boli neprijateľné. Predseda Agricultural Market Task Force Cees P. Veerman poukázal na dôležitosť vedy, výskumu a vzdelávania. Jedine v inováciách je podľa neho zahrnutý pokrok, ktorý môže pomôcť zvyšovať konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov. K záležitostiam prediskutovaným na zasadnutí sa Európska komisia plánuje vrátiť a to aj prostredníctvom diskusie o správe o mliečnom balíčku. Tá by mala byť predmetom diskusie Rady ministrov v decembri, rovnako ako aj záverečná správa skupiny Task Force.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices