Predsedníčka Výboru pre petície Cecilia Wikström. PHOTO: © European Union- EP.

Výbor EP bude na Slovensku skúmať petíciu o umiestňovaní osôb so zdravotným postihnutím v dlhodobých pobytových centrách

Delegácia výboru PETI bude počas návštevy na Slovensku skúmať petíciu o umiestňovaní osôb so zdravotným postihnutím v dlhodobých pobytových centrách, s dôrazom na použitie fondov EÚ na údržbu a správu týchto zariadení. Počas návštevy sa členovia delegácie stretnú s predstaviteľmi slovenskej vlády, občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií.

Hlavným cieľom delegácie, zloženej z piatich poslancov EP pod vedením predsedníčky Výboru pre petície Cecilie Wikström (ALDE, SE), je prekonzultovať spôsob riadenia existujúcich dlhodobých ubytovacích zariadení v krajine so slovenskými expertami.

Delegácia prejavila záujem o spôsob, akým sa slovenské národné orgány podieľajú na postupnom presune osôb so zdravotným postihnutím do bežného komunitného bývania, teda na tzv. deinštitucionalizácií.

Členovia delegácie navštívia centrum s dennou starostlivosťou, prevádzky zamestnávajúcej osoby so zdravotným postihnutím a dlhodobého rezidenčného centra. Kým prvé dve zariadenia sú príkladom úsilia o deinštitucionalizáciu, tretie poskytne detailnejší pohľad na aktuálne fungujúcu inštitúciu.
Poslanci navštívia Bratislavu a obec Zavar v západnej časti Slovenska.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti zneužívaniu detí na internete a sídlo agentúry EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí

Na základe návštevy vypracuje delegácia správu so zisteniami a navrhne odporúčania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Členstvo v Únii prinieslo Slovensku tisícky projektov a investícií vo výške 30 miliárd eur

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v utorok otvoril sériu podujatí, …

Consent choices