jazykovy-kurz
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Aké jazyky sa učia Európania?

V roku 2014 sa viac ako 18 miliónov žiakov prvého stupňa základných škôl Európskej únie (alebo 84 % všetkých žiakov na tejto úrovni) učilo aspoň jeden cudzí jazyk, a to vrátane takmer milióna žiakov (približne 5 %), ktorí sa učili dva cudzie jazyky alebo viac. Na úrovni prvého stupňa základných škôl je zďaleka najpopulárnejšia angličtina, ktorej sa venuje viac ako 17 mil. žiakov.

Prevahu angličtiny potvrdzuje aj druhý stupeň základných škôl alebo nižší stupeň stredných škôl (žiaci vo veku približne 11 až 15 rokov v závislosti od národného školského systému), na ktorom sa ju ako cudzí jazyk učilo v roku 2014 viac ako 17 mil. žiakov (97 % všetkých žiakov na tejto úrovni). Francúzština sa  umiestnila na druhom mieste (s 5 miliónmi žiakov, čiže 34 % populácie), po nej nasleduje nemčina (3 milióny žiakov alebo 23 %), španielčina (2 milióny žiakov alebo 13 %), ruština (pol milióna žiakov alebo 3 %) a taliančina (200 tisíc žiakov alebo 1 %).

Štatistický úrad Európskej únie Eurostat uverejňuje údaje o vyučovaní jazykov na školách pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. EÚ má v súčasnosti uznáva 24 úradných jazykov. Okrem toho existujú aj regionálne jazyky, menšinové jazyky a jazyky, ktorými hovoria prisťahovalci. Celkovú situáciu dokresľuje fakt, že niektoré členské štáty EÚ majú viac než jeden úradný jazyk.

zaznam-na-celu-obrazovku-23-9-2016-205906-bmp

V Portugalsku, Belgicku a Slovinsku sa cudzí jazyk učí menej ako polovica žiakov prvého stupňa základných škôl.

Na Cypre, v Luxembursku a na Malte navštevovali v roku 2014 jazykové vyučovanie všetky deti prvého stupňa základných škôl (100 %), o niečo menej ich bolo v Chorvátsku, TalianskuRakúsku (99,9 %), Španielsku (99,5 %), ale aj vo Francúzsku (99,0 %) a v Poľsku (97,7 %). Na úrovni tento podiel predstavoval 83,7 %. V niektorých členských štátoch sa deti učili dva alebo viac cudzích jazykov, najmä v Luxembursku (83,5 %), oveľa menej ich bolo v Estónsku (32,6 %) a Grécku (28,7 %). Naopak, v Portugalsku (36,2 %), Belgicku (37,0 %) a Slovinsku (48,4 %) sa v roku 2014 učilo cudzí jazyk menej ako polovica žiakov prvého stupňa základných škôl.

Angličtina je najbežnejšie študovaný cudzí jazyk na úrovni prvého stupňa základných škôl vo všetkých členských štátoch s výnimkou viacjazyčných krajín Belgicka a Luxemburska. Druhý najčastejšie študovaný cudzí jazyk vytvára  na mape pestrejší obraz. Nemčina je najviac študovaným cudzím jazykom v Luxembursku a zároveň druhým hlavným cudzím jazykom žiakov prvého stupňa základných škôl v ôsmich členských štátoch. Najvyšší podiel študentov bol zaznamenaný v Maďarsku (20,1 %) a Chorvátsku (20,0 %). Na úrovni celej a v siedmich členských štátoch je na druhom mieste francúzština, pričom najväčší podiel bol zaznamenaný v Luxembursku (83,5 %), Grécku (16,1 %) a Rumunsku (13,2 %).

Francúzština je druhom stupni základných škôl na druhom mieste

Angličtinu, ktorá je v niektorých krajinách povinná, sa v roku 2014 učila drvivá väčšina žiakov druhého stupňa základných škôl takmer vo všetkých členských štátoch EÚ. Iba v Belgicku (46,3 %), Luxembursku (54,0 %), Maďarsku (69,3 %) a Bulharsku (87,2 %) podiel žiakov, ktorí sa učia angličtinu, nedosahoval 90 %.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Francúzština bola na tejto úrovni vzdelávania druhým najobľúbenejším cudzím jazykom. Najvyšší podiel žiakov sa francúzštinu učí ako cudzí jazyk v Luxembursku (100,0 %), na Cypre (88,1 %) a v Rumunsku (84,6 %). Veľká časť stredoškolákov sa ju učí aj v Taliansku (67,7 %), Portugalsko (64,7 %), Írsku (60,0 %) a Holandsku (57,2 %).

Nemčina je medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl tretí najpopulárnejší cudzí jazyk v EÚ. Vyučuje sa najmä v Luxembursku (100,0 %), Dánsku (73,6 %), Poľsku (69,0 %), na Slovensku (55,2 %) a v Holandsku (51,1 %).

Španielčina je obľúbená vo Švédsku (43,9 % žiakov druhého stupňa základných škôl), vo Francúzsku (37,8 %), v Taliansku (22,0 %), Portugalsku (20,8 %) a Írsku (15,4 %), zatiaľ čo taliančinu sa učia najmä na Malte (59,8 %) a v Chorvátsku (11,6 %).

Najpopulárnejším jazykom mimo jazyky EÚ je ruština, ktorú sa na druhom stupni základných škôl EÚ učilo takmer 500 tisíc žiakov). Najčastejšie to bolo v pobaltských členských štátoch – Litva (66,7 %), Estónsko (64,7 %), Lotyšsko (60,4 %), ale aj na Slovensku (21,2 %) a v Bulharsku (17,9 %).

zaznam-na-celu-obrazovku-23-9-2016-205933-bmp

Poznámky k jednotlivým krajinám

Belgicko: Úradnými jazykmi sú francúzština, holandčina a nemčina. Francúzština sa považuje za cudzí jazyk vo flámskom spoločenstve a flámčina (holandčina) sa považuje za cudzí jazyk vo francúzskom spoločenstve v Belgicku. Na úrovni prvého stupňa základných škôl je najčastejším cudzím jazykom francúzskeho spoločenstva holandčina (37,2 % žiakov), a vo flámskom spoločenstve francúzština (27,0 %). Na úrovni druhého stupňa základných škôl sa 99,9 % žiakov vo flámskom spoločenstve učí po francúzsky a 51,1 % žiakov vo francúzskom spoločenstve sa učí po flámsky (holandsky).

Estónsko: V školách, kde vyučovacím jazykom nie je estónčina, sa na štatistické účely považuje estónčina za cudzí jazyk.

Írsko: Okrem angličtiny sa všetci žiaci prvého stupňa základnej školy štúdia írčinu. Írčina sa však nepovažuje za cudzí jazyk.

Luxembursko: Hoci oficiálnymi jazykmi sú francúzština, nemčina a luxemburčina, na účely štatistiky vzdelávania sa francúzština a nemčina považujú za cudzie jazyky.

Malta: Anglický jazyk je popri maltčine úradným jazykom, ale na účely štatistiky vzdelávania sa považuje za cudzí jazyk.

Slovensko: V školách, kde vyučovacím jazykom nie je slovenčina, sa na štatistické účely považuje slovenčina za cudzí jazyk.

Fínsko:  Okrem fínčiny je úradným jazykom aj švédčina, ale na účely štatistiky vzdelávania sa považuje za cudzí jazyk.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles. TASR o …

Consent choices