voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska únia podporí budovanie čističiek odpadových vôd na Slovensku

Tri slovenské čističky odpadových vôd dostanú prostriedky z Európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF). Spolu s projektom na vybudovanie novej kanalizačnej siete v Trenčianskom a Nitrianskom kraji Európska komisia vyčlení celkom 47 miliónov eur z Európskeho kohézneho fondu.

 „Európska únia dlhodobo podporuje projekty, ktoré na Slovensku pomáhajú skvalitňovať prostredie v ktorom žijeme. Projekt vybudovania novej kanalizačnej siete v dvoch krajoch je ďalším príspevkom k zlepšovaniu kvality vody a tým aj života obyvateľov v týchto oblastiach. Prístup k čistej vode je jedným zo základných kritérií dobrej kvality života.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Projekt, ktorý sa začal v programovom období 2007-2013, má za cieľ zabezpečiť modernizáciu zberu odpadu a nakladania s odpadom v 7 aglomeráciách: v Topoľčanoch, Bošanoch, Solčanoch, Kovarciach, Partizánskom, vo Veľkých Uherciach a v Bánovciach nad Bebravou.

Projekt financuje 96,5 km novovybudovaných sietí a 49 čerpacích staníc. Do roku 2022 by malo byť vďaka nemu na nové siete pripojených  viac ako 10 000 obyvateľov.

Ďalšie informácie o investíciách z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na Slovensku sú dostupné na platforme otvorených údajov , kde nájdete aj príklady úspešného financovania slovenských projektov prostredníctvom EŠIF-u.

Viac..  Líder Európskej ľudovej strany chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov v EÚ

V programovom období 2014-2020 má Slovensko z prostriedkov EŠIF k dispozícii celkovo 15,3 miliárd eur, ktoré môže čerpať prostredníctvom deviatich národných Operačných programov. Táto čiastka predstavuje približne 2.830 eur na obyvateľa. Spolu s národným príspevkom vo výške 4,72 miliardy eur má tak Slovensko k dispozícii rozpočet vo výške 20 miliárd eur na investície v rôznych oblastiach od tvorby pracovných miest, podpory udržateľnej mobility, ochrany životného prostredia, až po výskum a inovácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices