Európska noc výskumníkov: Najväčší festival vedy na Slovensku je iniciatívou Európskej komisie

Už po 11. krát sa bude počas posledného septembrového víkendu v 33 európskych krajinách konať Európska noc výskumníkov. Na Slovensku tento obľúbený festival vedy oslávi svoj jubilejný 10. ročník 30. septembra 2016. Bohatý program na všetkých návštevníkov čaká nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na Noci výskumníka nebude chýbať ani tento rok. 

„Noc výskumníkov patrí medzi najobľúbenejšie európske projekty. Srdcia Európanov v mnohých krajinách si získal aj vďaka tomu, že otvára dvere do fascinujúceho sveta objavov a vynálezov a zároveň ukazuje, že povolanie vedca je zaujímavé a naplňujúce. Veľmi ma teší, že aj na Slovensku popularita Noci výskumníkov z roka na rok rastie a bohatý program dokáže upútať všetky vekové kategórie. Rád by som tiež uviedol, že Európska komisia, vrátane jej Spojeného výskumného centra, ktoré predstavuje jadro vedeckých pracovných príležitostí,  poskytuje dočasné ale aj trvalé pracovné príležitosti pre absolventov vedeckých a technických smerov, ako aj mnoho možností pre stáže a štipendijné programy. Dnes už hádam neexistuje vysokoškolák, ktorý by nepoznal najznámejší program štúdia na zahraničnej univerzite Európskej únie – Erasmus. Len v minulom roku tvorili stážisti a štipendisti 12% z celkového počtu zamestnancov Spojeného výskumného centra.uviedol Maroš Šefčovič, slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu.

V bratislavskej Starej tržnici môžete počas celého podujatia navštíviť stánok Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde sa dozviete viac o aktivitách EÚ v oblasti rozvoja, podpory a financovania vedy.

Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie, špeciálne pre deti v školskom veku. Jeho cieľom je totiž aj snaha zvýšiť záujem o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

V minulom roku Noc výskumníka prilákala takmer 1.000 vedcov, vyše 40.000 žiakov a študentov a vyše 160.000 návštevníkov.

Mottom podujatia Noc Výskumníka je „Výskumníci sú medzi nami“ s cieľom priblížiť verejnosti vedcov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním. Noc výskumníka má tiež ukázať čo vedcov priviedlo k svojmu povolaniu, čo ich motivuje k bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Preto na Slovensku 30. septembra vedci vymenia svoje laboratóriá za verejné priestory, aby sa stretli s deťmi, študentmi a verejnosťou a odhalili im  fascinujúci svet vedy a objavov a zoznámili ich s tou stránkou vedy vedou zo stránky z akej ju možno nepoznáme.

Viac..  I. Ivanovová: Mladí Európania nám dávajú dôvod veriť v demokratickú budúcnosť

Projekt Noc výskumníka vznikol vďaka podpore z programu Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií s názvom Horizont 2020. Na Slovensku je jeho hlavným organizátorom Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR.

Program slovenskej Noci výskumníkov 2016

Veda v EÚ

Projekt Noc výskumníkov je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 – Akcie Marie Sklodowska-Curie. Tento program doteraz podporil viac ako 65 tis. vedcov. V súčasnom sedemročnom období je naň vyčlenených na granty 6,16 miliárd Eur. Aj mnoho slovenských vedcov vďaka nemu získalo cenné zahraničné skúsenosti.

Európska únia je lídrom v oblasti výskumu a inovácií. Predstavuje len 7 % svetovej populácie, ale jej  výdavky na vedu a výskum predstavujú 24 % svetových výdavkov, vydáva 32 % významných vedeckých publikácií a pochádza z nej 32 % žiadostí o patenty.

Slovensko na rozvoj vedy, inovácií a ich využitie v praxi z finančné prostriedky európskych fondov. V rokoch 2007-2013 bolo na operačný program Výskum a vývoj vyčlenených 1,2 miliardy Eur. Vznikli vďaka nemu mnohé centrá excelentnosti, vedecké parky a zlepšila sa infraštruktúra univerzít a vedeckých pracovísk. V období 2014-2020 dostane Slovensko z EÚ  na vedu, výskum a inovácie finančný balík v hodnote 2,27 miliárd Eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices