Ivan Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Ivan Štefanec: Internet vecí je najväčšou výzvou pre európsku ekonomiku

Podľa slovenského europoslanca a člena Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivana Štefanca (KDH, EĽS) je realizácia internetu vecí (Internet of things) najväčšou výzvou, ktorá v dlhodobom horizonte stojí pred európskou ekonomikou. Povedal to vo svojom vystúpení na podujatí Digital Assembly 2016 v Bratislave.

„Internet vecí je komplexný fenomén, ktorý v najbližších rokoch prinesie do našich životov zásadné zmeny. Zapojenie predmetov dennej potreby a priemyselných zariadení do internetovej siete bude znamenať znásobenie možností ich používania. Príkladom sú inteligentné budovy, mestá, autonómne automobily, či plne digitalizovaná komunikácia občana so štátom. Odhaduje sa, že v roku 2020 bude až 90% novovyrobených áut disponovať pripojením na internet. Iné časti sveta v tejto sfére významne pokročili a Európska únia s nimi musí udržať krok. Európska komisia prichádza s iniciatívami, ktoré k tomu prispievajú. Do roku 2025 by sme mali mať vybudovanú 5G sieť minimálne v mestských oblastiach. Odstraňujeme geoblocking a ďalšie prekážky tak, aby sa voľný pohyb dát stal, po voľnom pohybe osôb, tovarov, služieb a kapitálu, piatou európskou slobodou.“

Podľa Štefanca sú najvýznamnejšími bariérami pri vytváraní vhodného prostredia pre internet vecí rôzne regulácie vo vnútri Európskej únie, zvýšená spotreba energie a problém zneužívania dát.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

„Kým Spojené štáty majú v digitálnej oblasti jednu reguláciu, Európa ich má dvadsaťosem. To bráni v rozvoji cezhraničného obchodu a expanzii malých a stredných firiem na nové trhy. Musíme byť pripravený tiež na nárast spotreby elektrickej energie, ktorú internet vecí prinesie. Opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s budovaním Energetickej únie majú presah aj do tejto oblasti. Legislatíva by mala pružnejšie reagovať na technický vývoj a prijímať opatrenia na bezpečný tok dát a ochranu osobných údajov. Som rád, že Smernicu, ktorá to pokrýva na európskej úrovni sme v Európskom parlamente tento rok prijali v rekordne krátkom čase.“    

O Ivan Štefanec

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices