Big data so sebou prinášajú aj riziká a možnosť zneužitia. Čo na to Európsky parlament?

Počas celého života sme obklopení obrovským množstvom údajom a mnohé z nich sami generujeme. Dnešné moderné počítače vedia tieto údaje zhromažďovať a analyzovať, na základe čoho ich možno využiť vo viacerých oblastiach. No nie vždy je to na náš úžitok. Obrovská masa údajov alebo big data a ich vyhodnocovania so sebou prináša nielen príležitosti ale aj riziká a možnosť zneužitia. A práve preto sa nimi zaoberá aj Európsky parlament.

Big data sú v podstate obrovské masy údajov, ktoré vznikajú na internete, sociálnych sieťach, pri nakupovaní alebo ktoré zachytávajú rozličné senzory. Obsahovať môžu všetko možné, od osobných údajov ako meno, vek, bydlisko, cez zvyky, záujmy, fyzický stav a nákupné zvyklosti až po všeobecné údaje o teplote, doprave alebo znečistení. Aj keď sa niektoré z nich môžu zdať na prvý pohľad zbytočné a nepoužiteľné, vďaka sofistikovaným metódam ich dnes možno analyzovať a použiť napríklad v reklame  a predaji, pri územnom plánovaní, doprave alebo zdravotnej starostlivosti.

Firmy môžu vďaka týmto cenným informáciám ponúkať v správnom čase tie správne produkty. Vieme pomocou nich vypočítať najrýchlejšiu trasu, ponúknuť poistenie na mieru, rozhodnúť o poskytnutí alebo neposkytnutí pôžičky, alebo si dokonca vybrať spomedzi uchádzačov o zamestnanie. V roku 2017 by sa mala hodnota trhu s big data vyšplhať na 50 miliárd eur a vytvoriť by sa tu malo okolo 3,75 milióna nových pracovných miest.

„Prosperujúce hospodárstvo založené na údajoch predstavuje príležitosť pre rast aj zamestnanosť, vrátane nových biznis modelov s služieb a väčšej produktivity,“ povedala počas pondelkovej diskusie vo výbore LIBE poslankyňa Ana Gomes.  Táto portugalská socialistka momentálne pripravuje o big data svoju iniciatívnu správu.

Viac..  Tri štáty EÚ sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie

Nezabudla však pripomenúť, že big data so sebou prinášajú aj isté riziká, najmä čo sa týka ochrany súkromia. „Niektoré ľudia si myslia, že big data sú o štatistikách z veľkých databáz. No nejde tu o tradičné štatistiky, pretože tieto databázy obsahujú osobné údaje,“ povedala.

Hromadný zber a vyhodnocovanie údajov môže v niektorých ľuďoch vyvolávať pocit, že ich niekto neustále sleduje. Preto si radšej dvakrát rozmyslia, či budú používať ďalší nový technologický vynález. A to najmä potom, ako Edward Snowden odhalil sledovanie zo strany americkej NSA. Okrem toho vždy existuje riziko, že údaje budú postúpené tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby, alebo uniknú počas technickej poruchy. Vedeli ste, že na základe údajov, ktoré boli o vás zaznamenané, vám môžu dokonca odmietnuť niektoré služby?

„V našej správe sa musíme sústrediť na transparentnosť ohľadne hodnoty a využitia zozbieraných údajov, pravidlá ich riadenia a spôsoby, akými sú získavané a spracované. A zdôrazniť, že jednotlivci musia mať právo na prístup k informáciám o tom, ako sú ich údaje spracúvané,“ dodáva spravodajkyňa Ana Gomes.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices