roaming
Ilustračné PHOTO © European Union.

Aký bude skutočný svet bez roamingu?

Doba napreduje míľovými krokmi dopredu. O tom svedčí i nariadenie zrušenia roamingu. Ten sa stane minulosťou už v júni 2017.

Veľké pozitívum je, že toto zrušenie v sebe nebude zahŕňať žiadne obmedzenia. Ľudia nebudú musieť platiť roamingové poplatky, ak uzavrú zmluvu o službách v krajine, v ktorej žijú alebo v tej, ku ktorej majú isté väzby, napr. pracovnú zmluvu, či dôkaz o zápise na univerzite.

Ďalšou z výhod je, že sa nebudú obmedzovať dáta ani hlasové služby. K téme sa vyjadrila Pilar del Castillo Vera z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov): „Všetko závisí od zmluvy, akú ste podpísali. Za súčasnej situácie sa navyše k vašej zmluve pripočítavajú dodatočné poplatky, ak vycestujete do inej krajiny, kde využívate dátové alebo hlasové služby. To sa zmení. Medzi využívaním ustanovení vo vašej zmluve nebude rozdiel, či ich využívate doma či v zahraničí – či pre prácu alebo oddych.“ 

Aby jednotliví operátori nezvýšili svoje miestne tarify, zahrnuli europoslanci do textu nariadenia tzv. klauzulu „primeraného využívania“. „Niekto, kto žije vo Francúzsku, v Španielsku či v inej krajine, si nebude môcť ísť kúpiť napr. SIM kartu do Lotyšska, pokiaľ v tejto krajine nebýva, či k nej nemá spomínanú pevnú väzbu, aby tieto dáta využíval v zahraničí. Tým by sa deformoval vnútorný trh, v tomto prípade lotyšský. V snahe zabrániť takýmto prípadom sme začlenili klauzulu „primeraného využívania“, čo nám garantuje ukončenie roamingových poplatkov za hovory aj dáta,“ objasnila del Castillo Vera.

Viac..  Členské krajiny o tri roky predĺžili globálny režim sankcií EÚ

Europoslanci predpokladajú, že kapacita sietí nebude nárastom roamingových hovorov ovplyvnená, lebo jeho objem bude zrejme rovnaký, ako je teraz. Dôležité pre nich je to, že sa zvyšuje využívanie dát. To si vyžaduje vysokokapacitné siete, pokiaľ ide o rýchlosť a kvalitu prenosu dát.

O oma

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices