peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia vyčlenila pre slovenské mikropodniky 10 miliónov eur

Európsky investičný fond (EIF) a OTP Banka Slovensko podpísali záručnú dohodu zameranú na podporu mikropodnikov na Slovensku v rámci Programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI). Táto nová garančná dohoda s OTP Bankou Slovensko sa bude vzťahovať na úverové portfólio vo výške 10 miliónov eur pre približne 600 slovenských klientov.

Slovenskí mikropodnikatelia môžu využívať výhody atraktívnych podmienok programu, vrátane upustenia od poskytovania zábezpeky.

EaSI záručná schéma bola spustená v júni 2015, je financovaná Európskou komisiou a spravovaná Európskym investičným fondom.  Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: Vďaka nášmu programu EaSI bude môcť približne 600 mikropodnikateľov na Slovensku získať pôžičky v celkovej hodnote 10 miliónov EUR za lepších finančných podmienok.  Zároveň budú môcť využiť z na mieru šité poradenstvo a odbornú prípravu.  Sme presvedčení, že podpora mikrofinancovania na základe EaSI bude zohrávať významnú úlohu v našom boji proti sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom vytvárania pracovných miest, a to najmä v prípade najohrozenejších skupín obyvateľstva na trhu práce.“

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices