ucitelka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vo všetkých členských štátoch EÚ dominujú medzi pedagogickými pracovníkmi na základných školách ženy

V roku 2014 pracovalo na základných školách v Európskej únii (EÚ) 2,1 milióna pedagogických pracovníkov. Medzi nimi dominovali ženy, ktoré predstavovali 85 % z celkového počtu (1,7 milióna učiteliek). Na stredných školách, tak na nižšom strednom ako aj vyššom strednom stupni vzdelávania, pôsobilo 3,6 milióna pedagogických pracovníkov, z ktorých 64 % predstavovali ženy (2,3 milióna).

Z pedagogických pracovníkov na základných školách v malo len 0,2 milióna osôb menej než 30 rokov (11 % z celkového počtu), zatiaľ čo 0,7 milióna osôb (32 % z celkového počtu) malo 50 a viac rokov. Na stredných školách  bol podiel pedagogických pracovníkov starších než 50 rokov vyšší – 38 % respektíve 1,4 milióna osôb, pričom podiel mladých pedagogických pracovníkov mladších než 30 rokov bol nižší – 8 % respektíve 0,3 milióna osôb.

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o rodovej a vekovej štruktúre učiteľských zborov v EÚ.

zaznam-na-celu-obrazovku-5-10-2016-83626-bmp

V Litve, Maďarska, Slovinsku a Taliansku sú pedagogickými pracovníkmi takmer výhradne ženy

V roku 2014 dominovali medzi pedagogickými pracovníkmi na základných školách ženy, a to vo všetkých členských štátoch EÚ. V 11 členských štátoch dosiahol podiel žien úroveň 90 %, pričom najvyššie percento dosiahli Litva, Maďarsko, Slovinsko (každý 97 %), a Taliansko (96 %). Situácia bola menej nevyvážená v Dánsku (69 %), Grécku (70 %), a Luxembursku (75 %). Na úrovni , 85 % ľudí pracujúcich na základných školách predstavovali ženy.

V roku 2014 mal jeden z troch pedagogických pracovníkov na základných školách v 50 a viac rokov. V Taliansku do tejto vekovej skupiny spadala viac než polovica pedagogických pracovníkov (53 %). Podobne vysoké čísla boli zaznamenané aj v Bulharsku, Nemecku (obe 42 %) a Litve (41 %).

Viac..  Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

zaznam-na-celu-obrazovku-5-10-2016-83910-bmp

V Taliansku a Estónsku má viac než polovica pedagogických pracovníkov na stredných školách 50 a viac rokov

Na stredných školách vo všetkých členských štátoch boli pedagogickými pracovníkmi taktiež prevažne ženy. Avšak tu bola situácia vyváženejšia než na úrovni základných škôl, s podielom žien pohybujúcim sa od 51 % v Holandsku, 53 % v Luxembursku, 56 % v Dánsku, a 57 % v Španielsku do 89 % v Lotyšsku, a 79 % v Bulharsku. Na úrovni EÚ takmer dve tretiny pedagogických pracovníkov na stredných školách predstavovali ženy.

V roku 2014 malo 38 % pedagogických pracovníkov na stredných školách v 50 a viac rokov. Najvyššie podiely boli zaregistrované v Taliansku (58 %), a Estónsku (50 %), ktoré boli nasledované Lotyšskom (49 %), Bulharskom, a Nemeckom (obe 48 %). Naopak pomerne menej pedagogických pracovníkov nachádzajúcich sa v tejto vekovej skupine bolo na Malte (15 %), v Spojenom kráľovstve (25 %), Luxembursku (26 %), a Poľsku (27 %).

zaznam-na-celu-obrazovku-5-10-2016-84106-bmp

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices