Mladí odborári sa pozreli na nový svet práce, ktorý prináša digitalizácia

Mnoho odborníkov v posledných rokoch tvrdí, že sme v prvej fáze digitalizácie spoločnosti, práce a sveta. Bolo by však nesprávne snažiť sa ju zastaviť, keďže prináša veľa pozitívnych aspektov, avšak má aj dôsledky na úroveň sociálnych a pracovných štandardov, akú dnes v Európe poznáme.

Budúcnosť pracovného trhu a pracovných pozícií je nejasná. A na to, ako sa k tejto výzve postaviť a ako prežiť transformáciu spoločnosti s čo najmenšími dôsledkami, sa pozreli mladí odborári z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska. V spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sa v posledný posledný septembrový víkend stretli v Bratislave.

Na stretnutí sa zúčastnili mnohí odborníci a experti. Ako prvý prezentoval svoj výskum Werner Eichhorst, riaditel inštitútu pre sociálne politiky v Rakúsku. Eichhorst poukázal na skutočnosť, že trh práce je viac a viac flexibilnejší z hľadiska pracovného času, systému odmeňovania, podielu neštandardných pracovných a meniacich sa prevádzkových procesov vo vnútri firiem.

Jozef Kollár, prezident KOZ SR otvoril konferenciu CEYTUN
Jozef Kollár, prezident KOZ SR otvoril konferenciu CEYTUN

Technologický pokrok, ako aj štrukturálne zmeny v produkcii a organizácii práce si vyžadujú značné úsilie na dosiahnutie úspechu v medzinárodnej a globálnej konkurencii a následne dopyt po nových technológiach vytvára ďalšie pracovné miesta.

Technologický pokrok a globalizácia ovplyvňujú pracovné prostredie. Ak bude závislá činnosť aj naďalej takto pokračovať, budeme musieť viac investovať do nových zručností, pretože to budú práve nekvalifikovaní zamestnanci, ktorí budú musieť znášať hlavný nápor dopadov digitalizácie a automatizácie ich práce.

Po prezentácii nasledovala panelová diskusia s odborníkmi z rôznych oblastí, ktorú si celu môžete pozrieť online TU:

Mladi odborári identifikovali dva hlavné body záujmu:

Nové zručnosti pre nové pracovné miesta

Technologický pokrok, ako aj štrukturálne posuny v oblasti výroby a organizácie práce si vyžadujú nové digitálne zručnosti a úsilie od zamestnancov. Odbory si uvedomujú, že v budúcnosti bude potrebné viac rozvíjať zručnosti, akými sú napríklad tvorivosť, IT schopnosti, riešenie problémových situácií a flexibilita. Ale aj v právnych formách nových pracovných pozícii musíme stále dodržiavať ochranu dát, súkromie a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom atď.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Mladí odborári poukazujú na dôležitosť zvyšovania odbornosti zamestnancov pre nové pracovné miesta a mali by začať s vlastnými členmi. Sociálni partneri musia byť viac zapojení do zlepšovania vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach a celoživotného vzdelávania, ktoré v procese digitalizácie zohrávajú kľúčovú úlohu. Vzdelávanie pre mladých ľudí a zamestnancov by malo byť navrhnuté aj s ohľadom na perspektívu pohlavia. Odbory by sa mali snažiť ovplyvňovať rozhodovacie právomoci a túto otázku otvoriť predovšetkým na politickej úrovni.

fb_01

Ako rozvíjať odbory pre nový svet práce?

Odborári nemôžu ignorovať proces digitalizácie. Pokračujúci technologický pokrok a globalizácia majú vplyv na pracovné prostredie a prinášajú nové formy práce a vytvárajú nové skupiny pracujúcich v spoločnosti. Členovia CEYTUN naznačujú, že sa odbory musia otvoriť takým skupinám pracovníkov, ako sú slobodné povolania, samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci, stážisti, zamestnanci online platforiem a crowdworkers.

Odbory musia byt aktívnejšie pri hľadaní nových stratégií pre organizovanie týchto skupín. Práve ony si potrebujú vybudovať odborné znalosti o svojich potrebách a hlavných výzvach, ktorým čelia, ako aj vedomosti o svojich právach. Prispôsobenie meniacemu sa pracovnému prostrediu znamená, že odbory musia nájsť nové spôsoby organizácie týchto ľudí, a to splnením ich špecifických požiadavok a potrieb s pomocou využitianových digitálnych a komunikačných metód.

fb_02

Odborári musia mať aktívny dialóg so zainteresovanými stranami. Digitálna transformácia nesmie mať negatívne účinky na zamestnancov, musia z nej ťažiť všetky strany usilujúc sa pritom o spravodlivú a udržateľnú spoločnosť.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Schengen

Europoslanci prijali digitálne víza na posilnenie bezpečnosti Schengenu

Europoslanci v stredu hlasovali o novom zákone o digitalizácii schengenských víz, vďaka ktorému budú víza …

Consent choices