mali-podnikatelia
PHOTO: Archív BSK.

BSK: Urobíme všetko preto, aby sme podporili mladých ľudí

Už po štrnásty raz sa v októbri v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli stretávajú regionálni a lokálni politici a experti, ktorí diskutujú na témy hospodárskeho rastu, zamestnanosti, a implementácie kohéznej politiky. Takmer 6 000 zástupcov z celej EÚ si počas seminárov, workshopov a prednášok vymieňa svoje skúsenosti. Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval seminár o podpore inovatívnych spoločností v ich raste.

„Bratislavský samosprávny kraj rozhodne má čo povedať v diskusii o podpore rastu malých podnikov a ponúka tak možnosť poskytnúť užitočné rady novo štartujúcim firmám pri ich vstupe na európsky trh. Výmena skúseností a vzájomná podpora je pre začínajúcich podnikateľov veľmi cenná. Urobíme všetko preto, aby sme podporili mladých ľudí, pretože sme si vedomí, že ich podporou dosiahneme žiadaný rast kraja. Myslím si, že to prináša aj  ďalší efekt v rámci kraja, teda celkovú popularitu aj silu kraja,“ vyjadril sa po seminári podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta.

Bratislavský samosprávny kraj sa aj tento rok aktívne zapojil do Európskeho týždňa regiónov a miest a spoluorganizoval seminár s názvom „From Start-ups to Scale-ups: how to support innovative business growth and the economy of tomorrow?“.  Na podujatí organizovanom konzorciom hlavných miest a regiónov hlavných miest sa diskutovalo o spôsoboch, ako môžu regióny a mestá prispieť k rastu startupov a ich etablovaniu na trhu. Partnermi podujatia boli Bratislavský samosprávny kraj, Praha, Amsterdam, Viedeň, Berlín, Budapešť, Londýn, Zahreb, Brandenbursko, Región hlavného mesta Brusel, Región Oslo, a Île-de-France.

Bratislavský región na seminári v Pražskom dome v Bruseli prezentoval generálny riaditeľ Neulogy Peter Kolesár, ktorý predstavil svoje skúsenosti z praxe v prostredí širšej Strednej Európy. Venoval sa aj bariéram a štrukturálnym ťažkostiam, ktoré bránia start-upom v ich premene na scale-upy.

Viac..  Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

„Stredná Európa má veľký potenciál stať sa jedným z technologických a inovačných uzlov Európy. Na to, aby sa potenciál premenil v realitu je potrebné, aby vlády a súkromný sektor ťahali za jeden povraz, aby korporácie a mladé firmy intenzívnejšie spolupracovali a aby sme dokázali priťahovať šikovných krajanov s medzinárodnými skúsenosťami späť do našich krajín. Startupové ekosystémy v regióne potrebujú diverzitu, skúsenosti a príklady úspešných firiem globálneho významu,“ zhrnul po prezentácii Peter Kolesár, CEO spoločnosti Neulogy, ktorá pomáha start-upom v ich ceste za úspechom.

Európsky týždeň regiónov a miest sa koná v Bruseli od 10.-13. októbra a je zameraný na súčasné výzvy pri implementácii programov financovaných z EÚ fondov, ktorým čelia mestá a regióny. Tohtoročné podujatie má motto: ‚,Regióny a mestá pre udržateľný a inkluzívny rast“ a venuje sa stratégiám, ktoré zavádzajú regióny za účelom zvýšenia ekonomického rastu a podpory tvorby pracovných miest, najmä pre mladých ľudí. K tomu má prispieť vytvorenie zaujímavého podnikateľského prostredia, v ktorom by regióny mohli aj prakticky podporovať vstup startupov na trh, a následne im pomôcť pri transformácii na veľké firmy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices