bsk-eurofondy
PHOTO: Archív BSK.

Európsky Výbor regiónov robí prvé kroky k zjednodušeniu čerpania eurofondov

Zástupcovia európskych regiónov a miest  včera vo Výbore regiónov prijali  na svojom plenárnom zasadnutí stanovisko navrhujúce odporúčania pre zjednodušenie čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zjednodušiť by sa malo nielen čerpanie, ale aj jeho príprava a následná kontrola.

„Európsky Výbor regiónov je zložený zo zástupcov miest a regiónov celej Európskej únie. Títo zástupcovia majú priamy mandát od občanov, aby riešili regionálne problémy a jedným z nich je aj čerpanie eurofondov, ktoré je v momentálnom nastavení veľmi zložité. Ľudia vďaka neúmernej byrokracii a zložitosti pravidiel strácajú záujem o čerpanie a to prehlbuje rozdiely medzi regiónmi. Neexistujú napríklad jednotné pravidlá pre všetky fondy, nemáme jednotné pravidlá pre verejné obstarávania a nejednotné sú aj kontroly a audity. Toto sa musí zmeniť v záujme celej Európskej únie a predovšetkým v záujme toho, aby čerpanie eurofondov bolo efektívnejšie a najmä, aby sa nevytváral odpor  a strach čerpať tieto peniaze. Samotné audity sú pomerne veľmi formálne a v mnohých prípadoch vytvárajú bariéru pre čerpanie fondov. Zjednodušenie čerpania fondov je na mieste a je nanajvýš aktuálne a nevyhnutné na to, aby eurofondy pomohli ľuďom, obciam a regiónom jednak k zvýšeniu efektívnosti čerpania a zároveň, aby audit nebol strašiakom, ale aby pomáhal,“ ozrejmil podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta.

Európsky Výbor regiónov pokračuje vo svojich aktivitách smerujúcich k zjednodušeniu prístupu k eurofondom. Európske štrukturálne a investičné fondy by mali prejsť procesom, ktorý zvýši ich efektívnosť pre občanov. Podmienky čerpania sa pre žiadateľov menia prakticky každý rok a narastá aj administratívna záťaž. Výbor regiónov, ktorého členovia ako zástupcovia municipalít naprieč Európskou úniou a sú často posledným článkom úrovne riadenia pri čerpaní, preto predkladá Európskej komisii súbor návrhov, ktoré tieto procesy zjednodušia a zjednotia.

Viac..  Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

Stanovisko Výboru regiónov poukazuje na najväčšie problematické okruhy, s ktorými sa regionálni lídri stretávajú najčastejšie. Tí  upozorňujú v prvom rade na problémy s verejným obstarávaním, ktoré nemá celoeurópske pravidlá a väčšina chýb, ktoré počas procesu obstarávania vzniká, je spôsobených práve ich nejednotnosťou a zložitosťou. Ďalším problémom pre žiadateľov je aj štátna pomoc, ktorá takisto nemá jasný a zrozumiteľný výklad a národné orgány sa vo svojich názoroch často líšia. V mnohých krajinách nie sú súčasťou implementačnej štruktúry a za svoje stanoviská nenesú jasnú zodpovednosť. Za najzávažnejší problém však regionálni lídri považujú nejednotnosť metodík auditu na národnej a európskej úrovni.

„Audítori a kontrolóri z rôznych inštitúcii prichádzajú s rôznymi výkladmi tých istých pravidiel, no nenesú za ne žiadnu zodpovednosť. Audity zväčša riešia administratívu a akékoľvek vybočenie z tabuliek prísne trestajú. Nezaujíma ich, či sa tým projekt zefektívnil alebo či sa musela riešiť mimoriadna udalosť. Navrhujeme preto, aby sa audítori zameriavali na skutočnú nákladovú efektívnosť pre žiadateľov a najmä, aby postupovali podľa rovnakých pravidiel,“ uzavrel bratislavský vicežupan Martin Berta.

Zjednodušenie kohéznej politiky  je aj jedným zo záverov Bratislavskej deklarácie, ktorú regionálni lídri podpísali v Bratislave počas 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorého bol Bratislavský samosprávny kraj hostiteľom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

Parlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ • Aktualizované environmentálne „podmienenosti“ sa už môžu použiť …

Consent choices