plenarne-zasadnutie
Plenárne zasadnutie EP. PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä priority EÚ na rok 2017 a bezpečnosť občanov

Poslanci EP budú diskutovať o výsledkoch samitu EÚ s Junckerom a Tuskom

 Poslanci EP budú v stredu ráno hodnotiť výsledky zasadnutia Európskej rady z 20. – 21. októbra počas trojhodinovej rozpravy za účasti predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Medzi otázky, o ktorých budú diskutovať, patrí osud komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA), rokovania týkajúce sa dohôd o voľnom obchode s inými štátmi, vzťah EÚ s Ruskom, modernizácia nástrojov EÚ na ochranu obchodu, migračné trendy v Stredomorí a ochrana vonkajších hraníc EÚ.

Pracovný program Komisie: Parlament bude v rozprave diskutovať o prioritách EÚ na rok 2017

O zozname úloh Európskej komisie na rok 2017 budú poslanci EP viesť rozpravu v utorok popoludní, teda hneď po tom, ako Komisia prijme svoj pracovný program. Tohtoročná diskusia o pracovnom programe Komisie prispeje k historicky prvému spoločnému vyhláseniu o spoločných cieľoch a prioritách na nasledujúci rok, ktoré podpíšu predsedovia Parlamentu, Rady a Komisie v decembri. Utorková rozprava nadväzuje na prejav o stave Únie, ktorý na pôde Európskeho parlamentu predniesol v septembri predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, a na uznesenie, ktoré poslanci Európskeho parlamentu prijali v júli a ktoré naliehavo vyzýva na to, aby v popredí programu EÚ na rok 2017 boli zamestnanosť, sociálne práva a bezpečnosť.

Viac finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti a mládeže: Poslanci EP budú hlasovať o rozpočte EÚ na rok 2017

Parlament má prijať pozíciu k budúcoročnému rozpočtu EÚ pred rokovaniami s Radou v stredajšom hlasovaní. Poslanci EP plánujú žiadať viac finančných prostriedkov na pomoc mladým ľuďom pri hľadaní práce, podporu hospodárskeho rastu a pomoc tretím krajinám určenú na zmiernenie migračnej krízy.  Plánujú zmeniť všetky zníženia rozpočtových prostriedkov, ktoré urobila Rada v návrhu rozpočtu. Poslanci EP napríklad chcú navýšiť viazané rozpočtové prostriedky o 1,5 miliardy eur na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom pomôcť pri hľadaní zamestnania mladým ľuďom, ktorým sa nedarí nájsť si prácu. Takisto navrhujú, aby sa doplnila celková suma 1,24 miliardy eur na Nástroj na prepájanie Európy (NPE), z ktorého sa financujú projekty v oblasti infraštruktúry, a program Horizont 2020, ktorý podporuje výskumné projekty.Poslanci EP taktiež plánujú požiadať o viac finančných prostriedkov na riešenie základných príčin migračnej krízy, podporu poľnohospodárov a zvýšenie výdavkov na kultúru.

Ďalšie kroky

Plenárnym hlasovaním sa začnú trojtýždňové tzv. zmierovacie rozhovory s Radou, ktorých cieľom je dosiahnuť dohodu medzi týmito dvoma inštitúciami v dostatočnom časovom predstihu na to, aby Parlament mohol budúcoročný rozpočet schváliť hlasovaním a jeho predseda ho podpísať v decembri.

Dlhodobý rozpočet EÚ: Poslanci EP plánujú žiadať väčší manévrovací priestor na riešenie kríz

EP bude s komisárkou Georgievovou diskutovať a hlasovať o aktualizácii viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, aby sa stal pružnejší na riešenie kríz. Je potrebné, aby EÚ aktualizovala svoj dlhodobý finančný plán, aby mohla reagovať na nepredvídateľné krízy, plánujú uviesť poslanci EP v utorňajšej rozprave o nadchádzajúcej revízii rozpočtu s komisárkou Kristalinou Georgievovou.  Poslanci EP uznávajú, že návrh Komisie na revíziu viacročného finančného rámca (VFR) síce je skutočnou reakciou na júlovú žiadosť Európskeho parlamentu  o väčšiu flexibilitu a rezervu na krízové situácie, no vyjadrili sklamanie nad tým, že výška prostriedkov zostáva nezmenená. O uznesení sa bude hlasovať v stredu.

Poslanci EP vyzvú na výročnú kontrolu situácie v oblasti základných práv v členských štátoch

Poslanci vyzývajú Komisiu, aby vytvorila nový mechanizmus EÚ na monitorovanie stavu demokracie, právneho štátu a základných práv v členských štátoch EÚ. Aby sa upustilo od súčasného prístupu podmieneného krízou k vnímanému porušovaniu základných práv by Európska komisia mala vytvoriť záväzný mechanizmus na každoročné podávanie správ o demokracii, právnom štáte a základných právach vo všetkých členských štátoch EÚ, uvádzajú poslanci v návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať v utorok.  Tento mechanizmus by mal zahŕňať objektívne kritériá a stanovovať jasný postupný prístup k náprave porušení, dodávajú. Mechanizmus EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv by vychádzal z európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie a monitorovania hospodárskej politiky.  Komisia by každý rok po konzultácii so skupinou odborníkov vypracúvala hodnotiacu správu, ktorá by mala zahŕňať odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Viac..  Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stretol s predsedom NR SR

Bezpečnosť občanov:  Poslanci budú diskutovať o pokroku v otázkach bezpečnosti a ďalšom postupe

Poslanci EP budú diskutovať o pokroku pri vykonávaní bezpečnostných opatrení odsúhlasených na úrovni EÚ a nadchádzajúcich výzvach v utorok popoludní. Zlepšenie interoperability databáz a výmeny údajov medzi členskými štátmi, predchádzanie radikalizácii a pokrok pri uplatňovaní predpisov týkajúcich sa osobných záznamov o cestujúcich (PNR) schválených na jar 2016 by mali byť predmetom diskusie s Komisiou a slovenským predsedníctvom Rady.

Poslanci Európskeho parlamentu plánujú vyzvať na dôrazné opatrenia v súvislosti s priemyselnými trans-tukmi v potravinách

EÚ by mala navrhnúť zákonom stanovený limit pre obsah priemyselných trans-tukov v potravinách. EÚ by mala zaviesť záväzné limity pre priemyselne vyrobené transmastné kyseliny, ktoré u spotrebiteľov môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych ochorení, neplodnosti, Alzheimerovej choroby, diabetes a obezity, uvádza sa v návrhu uznesenia, ktoré sa má predložiť na hlasovanie v stredu.

Migrácia:  Poslanci EP vyzvú Európsku komisiu, aby zabezpečila ochranu maloletých

Europoslanci sa Európskej komisie spýtajú na opatrenia  s cieľom zaručiť práva a ochranu detí-migrantov bez dokladov a najmä tých, ktoré cestujú samé. Deti-migranti, najmä tie, ktoré cestujú samé, patria medzi najzraniteľnejšie osoby na svete.  Každé z nich potrebuje ochranu a podľa Dohovoru o právach dieťaťa na ňu má nárok, zdôraznia poslanci EP v rozprave s Európskou komisiou v stredu.Poslanci Európskeho parlamentu opakovane vyzvali Komisiu a členské štáty, aby rešpektovali právo na zlúčenie rodiny a prístup k vzdelávaniu. Takisto je nutné, aby žiadateľom o azyl bez sprievodu zabezpečili primerané prijímacie zariadenia.

Jednoduchší prístup k online verejným službám pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím

Webové sídla a aplikácie verejnej správy, nemocníc, súdov a iných orgánov verejného sektora sa budú musieť sprístupniť všetkým na základe nových celoeurópskych pravidiel, o ktorých sa bude diskutovať a hlasovať v utorok. Smernica o prístupnosti webových stránok, ktorú už prijali vyjednávači z Parlamentu a Rady, by mala uľahčiť starším ľuďom a ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k dátam a službám na internete, napr. na podanie daňového priznania či žiadosti o príspevok, zaplatenie poplatkov alebo zapísanie sa na univerzite.

Rozprava o slobode tlače v Turecku

Hrozby, násilie a obmedzenia, ktorým čelia novinári v Turecku, budú v stredu popoludní predmetom diskusie so šéfkou zahraničnej politiky EÚ. Od nevydareného prevratu 15. júla, ktorý si vyžiadal životy 241 osôb a pri ktorom boli zranené tisíce ľudí, bolo uväznených 90 novinárov, viac než 2500 prišlo o prácu a na stovky pracovníkov masovokomunikačných prostriedkov v krajine boli vydané zatykače.Koncom septembra turecká vláda zatvorila asi 20 televíznych a rozhlasových staníc za údajné „šírenie teroristickej propagandy“ a následne predĺžila výnimočný stav vyhlásený po pokuse o prevrat na 90 dní (od 19. októbra). Can Dündar, bývalý šéfredaktor popredného opozičného denníka v Turecku Cumhuriyet je jedným z troch finalistov Sacharovovej ceny za rok 2016. Dündar bol zatknutý vlani v novembri po tom, čo jeho denník zverejnil článok o pašovaní zbraní rebelom v Sýrii tureckou spravodajskou službou, a neskôr bol odsúdený na päť rokov a 10 mesiacov väzenia za „prezradenie štátneho tajomstva“. Prežil pokus o atentát a teraz žije v exile.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices