korcok
Štátny tajomník Ivan Korčok. PHOTO: © European Union- EP.

I. Korčok: V návrhu predsedníctva sa počíta s vyššou finančnou podporou na súčasné výzvy

Rada pre všeobecné záležitosti pod predsedníckou taktovkou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka vyjadrila širokú podporu pre podobu strednodobej revízie súčasného viacročného finančného rámca tak, ako ju navrhlo slovenské predsedníctvo.

„Náš kompromis je postavený na tom, aby rozpočtový rámec EÚ reagoval na potreby zostávajúceho obdobia – konkrétne, zabezpečiť viac finančných prostriedkov na riešenie migračnej krízy, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a tvorbu pracovných miest. Zároveň by mal zamedziť neprimeranému tlaku na národné rozpočty v čase, keď krajiny konsolidujú verejné financie,“ uviedol I. Korčok ako hlavný vyjednávač slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre viacročný finančný rámec na roky 2014-2020.

V návrhu predsedníctva sa počíta s vyššou finančnou podporou na súčasné výzvy. Dodatočná rozpočtová flexibilita má zasa umožniť, aby EÚ lepšie a rýchlejšie reagovala na nepredvídané udalosti.

Jeden členský štát má naďalej politickú výhradu. Zároveň však súhlasil s pokračovaním procesu v podobe rokovania s Európskym parlamentom.

„O všetkých prvkoch dnešnej dohody budeme teraz informovať Európsky parlament,“ dodal Ivan Korčok s tým, že revidované nariadenie vyžaduje jeho súhlasné stanovisko. „My dúfame, že ho aj získa.“
Decembrové zasadnutie európskych lídrov
Diskusia o anotovanom návrhu programu Európskej rady sa začala príprava decembrového zasadnutiu Európskej rady. To sa uskutoční 15. decembra, pričom lídri sa budú venovať štyrom témam: migrácia, bezpečnosť, hospodársky a sociálny rozvoj vrátane podpory mladých, vonkajšie vzťahy.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Mechanizmus právneho štátu
Počas dnešného zasadnutia Rady jednotlivé ministri prediskutovali aj doterajšie skúsenosti v rámci každoročného dialógu o právnom štáte. Ten sa začal v roku 2014 s cieľom podporovať a chrániť zásadu právneho štátu. Predsedníctvo vypracuje návrh správy, v ktorej zreflektuje vyjadrené názory a návrhy na ďalšie zlepšenie spomínaného dialógu.

Spoločné priority EÚ na budúci rok  
Európska komisia napokon predstavila na rokovaní svoj pracovný program na rok 2017. V následnej diskusii sa ministri zamerali na priority, ktorým by sa Únia v budúcom roku mala venovať. Závery diskusie budú slúžiť slovenskému predsedníctvu ako východisko do rokovaní s Európskym parlamentom a Komisiou s cieľom prípravy spoločnej deklarácie troch inštitúcií k prioritám na rok 2017. Ide o nový element v spoločnom plánovaní inštitúcií, ktorý má zefektívniť spoločnú prácu na kľúčových návrhoch legislatívy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices