PHOTO © European Union / EuroparlTV

VIDEO: S poslancami Európskeho parlamentu už spolupracujú aj vedci

Do Európskeho parlamentu prichádzajú vedci. Komunikáciou s europoslancami majú napomôcť v rozhodovaní o legislatíve.

Program Veda prichádza do parlamentu spája vedcov a europoslancov. Podľa Paula Rübiga z Európskej ľudovej strany  ide najmä o vzájomné porozumenie a využitie nových poznatkov v prospech občanov. Program sa do parlamentu zavádza aj z toho dôvodu, že predmetom záujmu poslancov sú mnohokrát rôzne odborné oblasti, v ktorých zohrávajú vedecké poznatky dôležitú úlohu.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

O jen

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices