konfera-sme-brusel
PHOTO: SME Europe.

Ivan Štefanec: Štáty V4 majú na to stať sa európskym Silicon Valley

Jednotný digitálny trh otvorí nové príležitosti pre podnikanie a štáty Višehradskej štvorky by sa ich mali chopiť, povedal slovenský europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivan Štefanec (KDH, EĽS) na včerajšom podujatí „Digital Entrepreneur (the view from Central Europe)“, ktoré v Bruseli organizoval. Okrem iných rečníkov na ňom vystúpili aj Komisárka Věra Jourová, českí, maďarskí a poľskí europoslanci a tiež zástupcovia združení firiem pôsobiacich v IT sektore.

„Digitalizácia ekonomiky v najbližších rokoch úplne zmení štruktúru hospodárstva, ako aj spôsob akým funguje podnikanie. Musíme sa na to pripraviť a pripraviť prostredie, ktoré bude IT sektor do Európy lákať a nie ho vyháňať. Kým USA a Čína majú pre digitálny trh jednu reguláciu, Európa ich má v súčasnosti 28. Našim cieľom je tieto úpravy zjednotiť do jedného právneho dokumentu a odstrániť eistujúce bariéry, najmä geoblokovanie. Digitálny trh je veľkou príležitosťou pre malé a stredné podniky a startupy. Aby mohli svoj potenciál naplno rozvinúť, Európsky parlament pracuje na návrhoch, ktoré im umožnia lepší prístup ku kapitálu a informáciám o najnovších technológiách. Snažíme sa o to, aby výsledná jednotná regulácia digitálneho trhu bola čo najjednoduchšia, bez zbytočných výnimiek a prechodných ustanovení, ktoré by mohli rast firiem spomaľovať.“

Štefanec zdôraznil, že krajiny V4 budú v celom procese zohrávať dôležitú úlohu.

Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

„Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko sa môžu stať centrami výskumu, vývoja a aj výroby, porovnateľnými s americkým Silicon Valley. Už dnes sú naši špecialisti v Západnej Európe vysoko cenení a viacero IT firiem patrí medzi svetovú špičku. Aj táto konferencia je dôkazom, že záujem o spoluprácu medzi krajinami V4 na európskej úrovni existuje. Problémom je však stále zlé podnikateľské prostredie a zastarané školské systémy, ktoré nevládzu držať krok s potrebami trhu. Občania, odborníci, ale aj firmy by mali vyvíjať politický tlak na vlády, aby robili potrebné reformy a viac sa v procese budovania Jednotného digitálneho trhu angažovali.“  

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices