szabolcs-fazakas
Szabolcs Fazakas, zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov: Podpora EÚ pre Ukrajinu stále nie je dokončená

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov mala pomoc EÚ určená Ukrajine obmedzený vplyv a napriek impulzu na reformu, ktorý odvtedy vznikol, zostávajú výsledky doteraz krehké. Audítori informujú, že v priebehu väčšej časti kontrolovaného obdobia obmedzovali účinnosť pomoci EÚ nestabilné politické, legislatívne a administratívne podmienky.

Audítori posudzovali, či sa pomoc Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť prejavila ako účinná pri podpore reforiem na Ukrajine. Preskúmali oblasti riadenia verejných financií a boja proti korupcii, ako aj plynárenské odvetvie v rokoch 2007 až 2015.

Audítori uvádzajú, že po udalostiach na Majdane v roku 2014 spolupráca EÚ s Ukrajinou napredovala, no výzvy, ktorým čelí Ukrajina, stále značne ovplyvňujú reformný proces a riziká zo strany niekdajších i nových oligarchov zostávajú vysoké. EÚ na krízu v roku 2014 zareagovala rýchlo v podobe balíka vo výške 11,2 mld. EUR, z ktorého sa prostriedky majú poskytnúť v priebehu siedmich rokov. Išlo však o núdzové riešenie. EÚ rýchlo vyčlenila a vyplatila veľké sumy peňazí bez vopred schválenej stratégie.

Viac..  EÚ a Ukrajina si uznávajú rozsudky v občianskych a obchodných veciach

Podpora EÚ pre Ukrajinou stále nie je dokončená, a to ani napriek cennému úsiliu Komisie,“ uviedol Szabolcs Fazakas, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. V čase nášho auditu sa prejavovala silná politická vôľa zaviesť reformu verejnej správy. Zmeny vo vedení však ohrozili reformy a nízkymi platmi sa vytvoril priestor pre korupciu. Na splnenie cieľov sú potrebné ďalšie kroky.“

O dac

Odporúčame pozrieť

Orban

V. Orbán: K prijatiu Ukrajiny do EÚ treba súhlas každej krajiny

S prijatím novej krajiny do Európskej únie musia súhlasiť všetky členské krajiny, pripomenul v piatok …

Consent choices