drogy
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada prijala pozíciu k reformám právnych predpisov o nových psychoaktívnych látkach

Rada prijala pozíciu k balíku, ktorým sa reformujú právne predpisy o nových psychoaktívnych látkach (NPL), ako aj zlepšuje výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika na úrovni EÚ. Rada je teraz pripravená začať rokovania s Európskym parlamentom, ktorých cieľom je dohodnúť sa na reforme.

EÚ bude prostredníctvom tohto balíka môcť účinnejšie a efektívnejšie reagovať na nové psychoaktívne látky, ktoré sa objavujú na jej trhu nevídaným tempom a ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť. Predovšetkým sa vďaka nemu zefektívni postup posudzovania potenciálnych negatívnych účinkov novej psychoaktívnej látky na úrovni EÚ a rozhodovanie o jej prípadnom zákaze. Okrem toho sa balíkom skracuje obdobie, ktoré majú členské štáty na vykonanie rozhodnutia o zákaze nových psychoaktívnych látok, z 12 na 6 mesiacov.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Lucia Žitňanská uviedla: „Ak sa na ňom dohodneme s Európskym parlamentom, budeme vďaka tomuto novému balíku môcť skrátiť čas potrebný na posúdenie a prípadné prijatie rozhodnutia o európskom zákaze nových psychoaktívnych látok v prípade, že predstavujú vážne ohrozenie verejného zdravia, takmer o polovicu.“

Balík sa skladá zo zmeny nariadenia o zriadení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), ktorá sa týka výmeny informácií, systému včasného varovania a postupu posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok, a zo smernice, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady z roku 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Ďalšie kroky

Rada je po prijatí tohto všeobecného smerovania k balíku teraz pripravená začať rokovania s Európskym parlamentom, ktorých cieľom je dosiahnuť konečnú dohodu.

Kontext

Zmenu právnych predpisov týkajúcich sa psychoaktívnych látok si vyžiadal rýchly a výrazný rozmach nových psychoaktívnych látok, a to na globálnej úrovni a v Európe. V roku 2015 bolo prvýkrát do systému včasného varovania EÚ (EWS) nahlásených 98 nových psychoaktívnych látok a celkový počet nových látok, ktoré sa monitorujú, sa tak zvýšil na viac ako 560, pričom viac ako 400 z nich (70 %) bolo odhalených iba v posledných piatich rokoch.

EMCDDA a Europol predkladajú v rámci súčasného postupu na úrovni EÚ vymedzeného v rozhodnutí Rady 2005/387/SVV správy o nových psychoaktívnych látkach, ktoré spôsobujú veľké obavy. Ak sa týmito správami preukáže nebezpečnosť daných látok, Európska komisia môže navrhnúť ich zákaz na úrovni EÚ. O zákaze rozhoduje Rada po porade s Európskym parlamentom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices