Podnikajú so srdcom a hlasy zamestnancov UniCredit Bank im pomohli v ďalšom rozvoji

BRATISLAVA – UniCredit Foundation v spolupráci s Nadáciou PROVIDA podporili štyri sociálne start-upy, ktoré dokážu prepojiť podnikanie so službou verejnosti. Cieľom sociálneho alebo spoločensky prospešného podnikania je okrem generovania vlastného zisku aj zlepšovať životy tých, ktorí mali v živote menej šťastia, či zdravia.  Ide o organizácie, ktoré zamestnávajú znevýhodnené skupiny obyvateľstva,  alebo riešia ekologické problémy.  Ich podnikanie je síce postavené na „komerčnom modeli“, ale na rozdiel od bežného podniku tento model nie je prostriedkom k maximalizácii zisku ale k dosiahnutiu merateľného spoločenského dopadu.

O tom, že prepojenie biznisu a zároveň riešenie spoločenských problémov dokáže fungovať, presvedčilo na jeseň tohto roku odbornú porotu projekty štyroch  organizácií na Slovensku. Celkovo tak získali 64 tisíc eur na podporu spoločensky prospešného podnikania ako i odborné konzultácie.

Navyše, zamestnanci UniCredit Bank hlasovali spomedzi štyroch víťazov grantovej schémy za najsympatickejší projekt, ktorý získal od UniCredit Foundation cenu sympatie až vo výške 5 000 eur. 

Najúspešnejším projektom aktuálneho ročníka sa stal projekt SARAHS – Na vlne poznania, vďaka ktorému môžu záujemci a žiaci základných škôl spoznať, ako ľudia kedysi fungovali v symbióze s prírodou. Nezískal len grant 16 000 EUR ale aj dodatočnú podporu priamo od zamestnancov UniCredit Bank vo výške 5 000 EUR. Projekt na realizáciu ekocentra ocenili predovšetkým za kvalitný tím so silnou víziou pre ďalší rozvoj a možnosti ako ho replikovať na ďalšie slovenské školy.

„Našim cieľom projektu bolo vytvorenie environmentálneho zázemia vo forme ekoučebne, s pridruženými priestormi a možnosťami na to, aby sme vzdelávacím výletom mohli dať nový rozmer. Kľúčové pre nás bolo, že z počiatočnej myšlienky výletov sme sa po diskusiách posunuli ďalej a dokážeme z ekocentra a prostredia školy spraviť malé biznis centrum, ktoré vytvára zisk. To je dôležité nie len pre školu, ale aj pre celú komunitu,“ zhrňuje Ján Salanci, riaditeľ SARAHS.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Program „Môžu ryby lietať?“ realizuje Nadácia PROVIDA v spolupráci s UniCredit Foundation a UniCredit Bank, ktoré podporujú rozvoj spoločensky prospešného podnikania okrem Slovenska v ďalších 16 krajinách skupiny UniCredit. „Každým rokom sa zvyšuje počet spoločensky prospešných start-upov. Okrem finančných prostriedkov zdieľame s našimi sociálnymi podnikateľmi aj manažérske skúsenosti, ktoré sú pri rozvoji akéhokoľvek typu podnikania to najcennejšie. Sme radi, že sa nám tento trend darí držať aj v programe Môžu ryby lietať?, kde sme aj tento rok podporili mnoho úspešných podnikateľských príbehov,“ hovorí Maurizio Carrara, predseda UniCredit Foundation.

Ocenené boli tiež projekty Analytický inkubátor (VIA IURIS), Darujme.sk (Centrum pre filantropiu) a Lepšia geografia. Každý z nich získal grant vo výške 16 000 EUR. Využiť ale mohli aj nefinančnú podporu.

„Je to zvlášť kombinácia finančnej podpory a kvalitných expertných konzultácií, ktorá stojí za úspechom programu Môžu ryby lietať?. Grant je vždy realizovaný v kontexte strategického rozvoja organizácie a nasmerovaný k posilneniu dlhodobej finančnej a programovej udržateľnosti organizácie pri maximalizácii jej spoločenského prospechu,“ pomenúva hlavný cieľ programu jeho odborný garant Peter Mészáros.

Z finančnej podpory UniCredit zabezpečila Nadácia PROVIDA pre portfólio programových organizácií  viac ako 160 hodín biznis poradenstva, zameraného najmä na stratégiu rozvoja, finančný manažment, marketing a predaj.

(PR)

O red

Odporúčame pozrieť

Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Slovensko podporuje celoeurópske snahy o zabezpečenie dostatku liekov.  Uviedla to ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková …

Consent choices