malta
PHOTO: europarl.europa.eu.

Začalo sa maltské predsedníctvo EÚ

Malá ostrovná krajina, ktorá bude teraz pol roka určovať agendu a snažiť sa o dosahovanie kompromisov, má pred sebou viacero výziev. Riešiť sa bude migračná kríza, zahraničná politika i Brexit. Prečítajte si, aké očakávania majú od svojej krajiny na čele EÚ maltskí europoslanci.

David Casa (EPP)

Maltské predsedníctvo sa začína v kľúčovom momente, keď pred Európskou úniou stoja viaceré výzvy. Vo Francúzsku a Holandsku sa budú konať voľby a Spojené kráľovstvo by malo aktivovať článok 50. Brexit je bezpochyby výzvou, aká tu ešte nebola. Tieto rokovania ovplyvnia EÚ na nasledujúce desaťročia.

Hlavnými bodmi agendy EÚ musia aj naďalej ostať bezpečnosť a migrácia. Dúfam a očakávam, že sa budeme viac sústreďovať na situácia v Stredomorí. Veľkým problémom, ktorý je potrebné vyriešiť,   zostávajú ilegálne migračné cesty ako aj politické a bezpečnostné otázky.

Pre EÚ ako celom bude aj naďalej prioritou rast a zamestnanosť. Za posledné tri roky sa nezamestnanosť v EÚ znížila, no stále zotrvávajú rozdiely medzi regiónmi.

Roberta Metsola (EPP)

Maltské predsedníctvo je niečo, na čom sme ako národ tvrdo pracovali a pre Maltu a Gozo to bude moment hrdosti. Ako europoslankyňa a Malťanka si želám, aby predsedníctvo prinieslo Európe aj Malte čo najlepšie výsledky. Počas nasledujúcich mesiacov by sme mali, a to snáď výraznejšie ako doteraz, priblížiť EÚ jej občanom a znovu potvrdiť dôležitosť Európy a hodnôt, ktoré sú nám drahé.

Európa potrebuje ľudí, ktorí ju budú podporovať a ja dúfam, že tak to bude aj v prípade maltského predsedníctva.

Therese Comodini Cachia (EPP)

Najdôležitejšia otázka, ktorú EÚ potrebuje vyriešiť je to, aby v občanoch podnietila záujem o európske záležitosti a aby bolo konanie európskych inštitúcií v záujme občanov a riešenia ich každodenných problémov. Týmto nepodceňujem výzvy akými sú brexit alebo zvolenie Donalda Trumpa.

Prajem si, aby tu maltské predsedníctvo zohralo svoju úlohu a aby sa mu podarilo dosiahnuť pokrok v oblasti jednotného digitálneho trhu. EÚ tak získa právny rámec a politickú víziu pre rozvoj nových príležitostí digitálneho sveta.

Viac..  R. Metsolová žiada väčšiu súdržnosť členských krajín EÚ pri riešení migrácie

Alfred Sant (S&D)

Najdôležitejším úkolom bude zaistiť otvorenú komunikáciu a vzájomnú dôveru, keď členské štáty začnú rokovať so Spojeným kráľovstvom o jeho vystúpení z EÚ. Európa takisto ako celý svet sa bude musieť postaviť voči neistote a bude treba zachovať ucelený, transparentný a citlivý prístup.

Z hľadiska veľkosti Malty a našej verejnej správy je predsedníctvo výzvou. Som však presvedčený, že zvládneme tak administratívne ako i politické požiadavky tejto úlohy. Najradšej by som videl pokrok v otázkach migrácie a opatreniach v Stredomorí.

Miriam Dalli (S&D)

Najväčšou výzvou bude politický vývoj v Európe: voľby vo viacerých krajinách a brexit, čo môže zmeniť smerovanie celej EÚ. Prioritou predsedníctva je každopádne pokrok v migračnej politike. Potrebujeme azylový systém, ktorý by zaistil solidaritu a dôstojné presídľovanie. Ďalšie priority z mojej agendy zahrňujú obehové hospodárstvo, emisie, roaming alebo európske pravidlá pre skvapalnený zemný plyn (LNG).

Marlene Mizzi (S&D)

Prvé predsedníctvo EÚ je pre malé krajiny vždy náročné a predsedníctvo v dnešnej turbulentnej dobe bude ešte obťažnejšie. Počas budúceho polroka by mali byť centrom pozornosti EÚ jej občania. Európa im musí začať lepšie načúvať a lepšie sa o nich starať. Dúfam, že maltské predsedníctvo dosiahne pokrok v dôležitých oblastiach akými sú migrácia, jednotný digitálny trh, bezpečnosť a sociálne začlenenie.

O dac

Odporúčame pozrieť

R. Metsolová žiada väčšiu súdržnosť členských krajín EÚ pri riešení migrácie

Krajiny Európskej únie by mali preukázať väčšiu súdržnosť v reakcii na migračnú krízu a viesť …

Consent choices