peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EIF a skupina UniCredit poskytnú inovatívnym malým a stredným podnikom160 miliónov eur

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali dohodu InnovFin SME o zárukách na zvýšenie úverovania inovatívnych malých a stredných podnikov v celkovo ôsmich európskych krajinách. Túto transakciu podporil program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, a tiež Európsky fond pre strategické investície (EFSI), jadro Investičného plánu pre Európu.

Rámcová dohoda umožňuje skupine UniCredit ponúknuť prostredníctvom svojich bánk dodatočné financovanie v objeme 160 miliónov eur inovatívnym spoločnostiam prostredníctvom bánk skupiny na trhoch v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Banky v Bosne a Hercegovine a v Srbsku dostanú záruku z EIF a v rámci programu Horizon 2020, výzkumného a investičného programu EU, pričom dohody o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku Maďarsku a Rumunsku budú zaistené prostriedkami z Investičného plánu pre Európu.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen zodpovedný za zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tejto dohode uviedol: „Dohoda je výbornou správou pre inovatívne malé a stredné podniky naprieč všetkými ôsmimi krajinami. Dodatočných 160 miliónov eur pre ich financovanie dokazuje, že investičný plán hrá kľúčovú úlohu pre dosiahnutie cieľa Európskej komisie poskytovať podporu, ktorý umožní malým a stredným firmám vytvárať pracovné miesta, inovovať a rásť.“

Výkonný riaditeľ EIF Pier Luigi Gilibert dodáva: „Táto rámcová dohoda o zárukách pre malé a stredné firmy je nástrojom pomoci a podpory inovácií a podnikania pre krajiny v oblastiach západného Balkánu a východnej Európy. Som presvedčený, že sieť bánk skupiny UniCredit v týchto ôsmich krajinách osloví spoločnosti s potenciálom vysokého rastu, ktoré dokážu premeniť poskytnuté dodatočné financovanie na rast a tvorbu pracovných miest.“

Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit, uviedol: „Sme pevne odhodlaní podporovať malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka novej rámcovej dohode a našej rozsiahlej sieti môžeme ďalej umožňovať rozvoj inovatívnych firiem naprieč krajinami, kde budú mať naši klienti lepší prístup k financovaniu a získajú lepšie cenové podmienky.“

Táto dohoda odráža záväzok EÚ rýchlo spustiť konkrétne iniciatívy s cieľom urýchliť poskytovanie úverov a zabezpečiť realizáciu transakcií, ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti a rastu v EÚ. 

EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasť skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podpora európskych mikro, malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záručné nástroje a nástroje mikrofinancovania, ktoré sú zamerané práve na tento segment trhu. V rámci svojej úlohy EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Skupina UniCredit

UniCredit je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe, s medzinárodnou sieťou na 50 trhoch a priamym zastúpením v 17 krajinách. Skupina UniCredit má viac ako 7 500 pobočiek. Naše strategické postavenie v západnej, strednej a východnej Európe nám umožňuje ovládať jeden z najväčších tržných podielov v regióne. Značka UniCredit je rozpoznateľná v celej Európe. Zachovali sme však aj veľmi hodnotné lokálne značky, ktoré sme začlenili do skupiny UniCredit.

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu je zameraný na posilnenie európskych investícií s cieľom vytvárať pracovné miesta a rast prostredníctvom efektívnejšieho využívania nových a existujúcich finančných prostriedkov, eliminácie prekážok v investovaní, zviditeľňovania a technickej pomoci pre investičné projekty. Investičný plán už prináša prvé výsledky. Európska investičná banka (EIB) odhaduje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) do novembra 2016 mobilizoval investície v objeme viac než 154 miliárd eur v Európe. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky navrhla Európska komisia 14. septembra 2016 rozšírenie EFSI zvýšením jeho účinnosti a predĺžením jeho trvania, ako aj posilnenie tohto fondu.

InnovFin

Záručný nástroj InnovFin pre MSP (InnovFin SME Guarantee Facility) poskytuje záruky a protizáruky pre dlhové financovanie od 25 000 až do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Tento nástroj riadi EIF a realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk a iných finančných inštitúcií – v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. EIF v rámci tohto nástroja poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť ich strát vzniknutých z dlhového financovania krytého týmto nástrojom.

O dac

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky

Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní poskytovanie nových …

Consent choices