pracovníci
PHOTO © European Union

Hodnotenie, ktoré posúva zamestnancov vpred a zároveň mení ekonomiku Európy

Aby mohla akákoľvek firma, inštitúcia, či iné pracovisko fungovať, musia zamestnávatelia svojich pracovníkov motivovať, povzbudzovať a náležite ich finančne ohodnotiť. Tí naopak musia podávať najlepší výkon, snažiť sa a napredovať. Taktiež podstupujú hodnotenie, ktoré je dôležité ako pre nich, tak i pre zamestnávateľov.

Hodnotenie pracovníkov na pracovisku v strednom bode ich pracovného života (MCR) je dôležitým nástrojom na zabezpečenie toho, aby boli zručnosti pracovníkov aj naďalej také, aby zodpovedali požiadavkám zamestnávateľov i samotného zamestnania. Pri takom hodnotení môže dôjsť k záveru, že pracovník potrebuje nové úlohy pre rast kariéry alebo je potrebná zmena pracovného miesta.

Hodnotenie v strede kariéry sa ukázalo ako prospešné, pretože môže zlepšiť pracovné pomery, navýšiť pozitívne povedomie o zamestnávateľoch a pomôcť tak zároveň celej Európe.

Európa čelí v súčasnosti  demografickej kríze, pretože ubúdajú pracovné sily a zvyšujú sa nároky na sociálne služby. Zníženie pracovnej sily v Európe sa predpokladá o dva milióny každý rok medzi rokmi 2010 až 2030.

V mnohých krajinách Európy odchádza väčšina pracovníkov príliš skoro do dôchodku. Nie preto, že chcú, ale pretože, že sú nútení okolnosťami a nemajú iné možnosti. Riešenie pre túto situáciu sa musí nájsť čo najrýchlejšie, aby mali zamestnanci istotu v udržaní svojho  pracovného miesta. Predišlo by sa tým tak chudobe a znížili by sa štátne výdavky na dôchodky a sociálnu pomoc.

Viac..  Hospodársky rast vplýva aj na naše vzťahy, tvrdí europoslanec Eugen Jurzyca

Demografické zmeny v Európe si vyžadujú, aby sa hodnotenia v strede pracovného života stali súčasťou udržateľnej politiky riadenia ľudských zdrojov vo firmách. Tie môžu výrazne ťažiť z udržania starších pracovníkov a to v oblasti riadenia zručností a medzigeneračného prenosu poznatkov medzi pracovníkmi.

O oma

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices