Malin Bjork
Švédska poslankyňa Malin Björk. PHOTO: © European Union- EP.

Malin Björk: Ženská obriezka je vážnym patriarchálnom útokom na telá žien

Až 200 miliónov žien a dievčat dnes žije zo zmrzačenými pohlavnými orgánmi. Ženská obriezka, keď dievčatám brutálne vyrežú vonkajšie genitálie, sa dodnes vykonáva vo viacerých krajinách sveta, väčšinou vo veku do 15 rokov. Pri príležitosti medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči ženskej obriezkodpovedá na otázky švédska poslankyňa Malin Björk, ktorá sa tejto téme aktívne venuje. Tento barbarský čin by sme podľa nej nemali zvaľovať na náboženstvo ale na patriarchát.

Čo vás doviedlo k tomu, že ste sa o tento problém začali hlbšie zaujímať?

Táto téma ma zaujíma, pretože sa týka práv žien a ich práva nakladať s vlastným telom. Je to celosvetový problém. Naše právo na naše telo a našu sexualitu je veľmi široká téma. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je vážnym patriarchálnom útokom na telá žien.

Aký veľký je tento problém a kde možno hľadať jeho korene?

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie žije dnes na svete až 200 miliónov dievčat a žien, ktorým bola vykonaná ženská obriezka. Táto tradícia je staršia ako kresťanstvo aj islam. Nemá teda nič dočinenia s náboženstvom, no veľmi úzko súvisí s patriarchátom.  Je to jeden zo spôsobov, ako kontrolovať telá žien a ich sexualitu.

 Ako proti ženskej obriezke bojuje EÚ a ako by mohla svoje úsilie zintenzívniť?

Európsky parlament už prijal viacero uznesení, ktoré predložil výbor pre práva žien v a ktorých odsudzuje nielen ženskú obriezku ale aj iné formy násilia na ženách. EÚ a jej členské štáty by mali aj naďalej financovať vznikajúce hnutia a organizácie, ktoré podporujú sexuálne a reprodukčné práva žien a ich zdravie, vrátane práva na antikoncepciu a legálne a bezpečné potraty.

Viac..  Jozef Mihál: Neviem, či si ľudia uvedomujú, že jediná európska agentúra so sídlom v Bratislave je Európska agentúra práce

Máme informácie o tom, že by mohli byť obrezané aj utečenky? Alebo im to hrozí?

Medzi utečenkami iste sú ženy, ktoré obriezku podstúpili, alebo ktorým ešte len hrozí. Týmto ženám musíme samozrejme poskytnúť zdravotnú starostlivosť a podporu. Mali by sme sa postarať aj o to, aby bolo mrzačenie ženských pohlavných orgánov považované že dôvod na poskytnutie azylu. A takisto je potrebné mať proti tomu aj dobré zákony.

Myslím si však, že obriezku a boj proti nej by sme nemali brať izolovane. Treba ju vidieť ako jeden z mnohých spôsobov násilia a ako feministi musíme odmietnuť všetky druhy rodovo motivovaného násilia. Spoločne  musíme bojovať proti násiliu na ženách na všetkých frontoch. Či už je to obriezka ale iné formy fyzického, sexuálneho alebo psychologického násilia.

Na celom svete sme neustále svedkami útokov na práva žien. Trumpova administratíva nedávno stopla finančné prostriedky pre všetky organizácie, ktoré sú za právo na interrupciu. A v Rusku dekriminalizovali domáce násilie. Spoločným násilia na ženách nie je náboženstvo alebo identita, ale patriarchát.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices