Ivan Štefanec
Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union- EP.

Ivan Štefanec: ÚRSO pod Holjenčíkom porušovalo nielen slovenskú, ale aj európsku legislatívu

Slovenský europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivan Štefanec (KDH, EĽS) víta abdikáciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčika a upozorňuje, že nové vedenie úradu musí začať dôsledne dodržiavať nielen slovenskú, ale aj európsku legislatívu, ktorú predchádzajúce opakovanie porušovalo.

„ÚRSO pod vedením pána Holejnčíka v minulosti opakovane ignoroval, alebo rovno porušoval európsku legislatívu, najmä v prípadoch nevyplácania doplatkov prevádzkovateľom malých vodných elektrární, alebo odmietaním zapájania podnikateľov, ktorí si vyrábajú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu do distribučných sietí. Na tento stav som opakovane upozorňoval, žiaľ zo strany regulátora boli urobené kozmetické opatrenia a ku komplexnej náprave neprišlo dodnes.“

Štefanec nepredpokladá, že nové vedenie ÚRSO sa bude správať inak ako odchádzajúce.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

„Sme svedkami mocenských hier v rámci Ficovho zlepenca. Nejde o ľudí, podnikateľov, alebo o zlepšenie fungovania úradu, ale o prerozdelenie vplyvu. Preto bude dôležité kroky ÚRSO aj naďalej pozorne sledovať. Obávam sa, že politický vplyv na jeho rozhodnutia bude trvať aj naďalej a to až dovtedy, kým nebude na Slovensku pri moci iná, zodpovedná a slušná vláda.“   

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices