prokuratura
Ilustračné PHOTO: © European Union - EP.

Európska prokuratúra: Za posledných šesť a pol roka sa ju stále nepodarilo zriadiť

Rada skonštatovala, že sa nedosiahla jednomyseľná podpora pre návrh nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO). Tým sa otvorila cesta pre skupinu najmenej deviatich členských štátov, ktoré môžu predložiť znenie na rokovanie Európskej rade, a urobiť tak posledný pokus o dosiahnutie konsenzu o návrhu. Ak sa konsenzus dosiahnuť nepodarí, možno uvažovať o posilnenej spolupráci.

„O Európskej prokuratúre sa v zmluvách hovorí od roku 2009. Avšak za posledných šesť a pol roka sa ju stále zriadiť nepodarilo. Som si istý, že ak bude maltské predsedníctvo naďalej pôsobiť ako čestný sprostredkovateľ, dosiahne konkrétne výsledky, aby členské štáty, ktoré majú záujem o posilnenú spoluprácu, mohli takúto spoluprácu nadviazať počas tohto predsedníctva“, povedal Owen Bonnici, minister spravodlivosti Malty.

Ďalšie kroky a postup

V článku 86 Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje, že ak sa nedosiahne jednomyseľnosť v súvislosti s nariadením o vytvorení Európskej prokuratúry, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov požiadať, aby sa znenie predložilo na rokovanie Európskej rady. Európska rada má potom štyri mesiace na dosiahnutie konsenzu.

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

Ak sa ani v tomto prípade konsenzus nedosiahne, môže skupina aspoň deviatich členských štátov vyjadriť želanie nadviazať posilnenú spoluprácu.

Kontext

Cieľom nariadenia o EPPO je vytvoriť Európsku prokuratúru. Európska prokuratúra by bola nezávislým orgánom Únie, ktorý by mal za určitých podmienok právomoc vyšetrovať a stíhať podvody proti EÚ a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Združovala by európske a vnútroštátne snahy v oblasti presadzovania práva zamerané na boj proti podvodom poškodzujúcim EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices