112
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko je krajinou s veľmi dobrým povedomím o čísle tiesňového volania 112

Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. Júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. Júla 2003.

Osvetová činnosť v rámci „Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní na  číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky každoročne už od roku 2009 realizuje a zabezpečuje aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o jednotnom čísle tiesňového volania 112, medzi ktoré patrí aj Európsky deň 112 a to  11. februára. Pri príležitosti tohto dňa prebiehajú v Slovenskej republike rôzne aktivity zamerané na zvýšenie povedomia občanov o čísle 112 a jeho propagáciu. Slovenská republika je krajinou s veľmi dobrým povedomím o čísle tiesňového volania 112 ako jednotnom európskom čísle tiesňového volania.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Tento rok sa oslava Európskeho dňa 112 uskutoční najmä v Poprade, konkrétne 10. Februára 2017 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v OC MAX a bude spojená s propagačnými aktivitami, ukážkami prvej pomoci, rozdávaním informačných a upomienkových predmetov, súťažami a odborným výkladom používania euróspkeho čísla tiesňového volania 112. Ako vždy bude akcia zameraná na širokú verejnosť, najmä na školopovinné deti, deti z detských domovov a seniorov. Súčasne budú prebiehať prehliadky na každom koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices