ZITNANSKA
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: Kancelária JŽ.

Jana Žitňanská: Hospitalizácia dieťaťa môže prestať byť nočnou morou

Dieťa má právo na sprievod rodiča počas hospitalizácie nielen na papieri, ale aj v realite. Taký je záver workshopu, ktorý zorganizovala europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR) v Bratislave. 

Na workshope vystúpili aj zástupcovia lekárov, ktorí zdôraznili význam čo najintenzívnejšej prítomnosti rodičov alebo  iných blízkych osôb pri hospitalizovanom dieťati, a to od tých najmenších, predčasne narodených. Podľa Doc. Chovancovej sa stav na oddeleniach pokiaľ ide o umožnenie prítomnosti matky z roka na rok zlepšuje, žiaľ stretávajú sa aj s rodičmi, ktorí o intenzívnu prítomnosť nejavia záujem. Podľa MUDr. Juraja Oravca z detskej kardiológie v Banskej Bystrici by hospitalizácia mala byť len krajným riešením a mala by byť snaha o vyriešenie zdravotných obtiaží detských pacientov predovšetkým ambulantnou formou. Pobyt dieťaťa v nemocnici by sa podľa neho mal rátať na hodiny, aby dieťa mohlo byť čím skôr vo svojom prirodzenom prostredí. Jedna z najlepších situácií pokiaľ ide o zabezpečenie prítomnosti rodiča počas hospitalizácie dieťaťa je na detskej onkológii.

Psychologička Milica Malá pritom upozorňuje, že rodičia potrebujú nielen vhodné priestory, ale aj odbornú podporu, aby sa dokázali s diagnózou dieťatka vyrovnať. Terézia Drdulová zo Slovenskej spoločnosti pre Spina Bifida upozornila, že všetci rodičia detí, ktoré sa ocitnú v nemocnici s vážnou diagnózou potrebujú byť informovaní a tiež mať možnosť stretnúť sa so psychológom. Taktiež uviedla, že súčasný trend riešiť ubytovávanie rodičov v nemocniciach počas dlhodobejších hospitalizáciách na rozkladacích posteliach, ktoré môžu byť rozložené iba počas presne stanovených hodín, nie je správny, lebo rodičia v takýchto podmienkach nie sú schopní resp. nevládzu byť nápomocní. Túto skutočnosť podporili aj predstaviteľky oz Mamila, ktoré označili tieto podmienky v prípade dojčiacich mám za nevyhovujúce.

Zástupkyne Platformy rodičov detí so zdravotným postihnutím vo svojom príspevku na konkrétnych príkladoch opísali, aké je komplikované domôcť sa dostatočných informácií o diagnóze či liečbe. Taktiež upozornili na nie vždy citlivé oznámenie diagnózy a umožnenia byť plnohodnotným partnerom lekárov počas hospitalizácie. Problémom je podľa nich často tiež umožnenie návštev otca pri detičkách, ktoré sú dlhodobo hospitalizované. Ako uviedla Jana Lewinski, rodičia nechcú bojovať proti lekárom a ich správanie, ktoré niekedy lekári môžu vnímať ako neadekvátne pramení najmä zo strachu o dieťa, pocitu bezmocnosti a nedostatku komunikácie. Všetci účastníci sa zhodli, že práve dobrá komunikácia je kľúčom k dobrej spolupráci.

Rečníci, ako aj ostatní účastníci workshopu sa teda zhodli, že ide o mimoriadne aktuálnu a dôležitú tému. Všeobecne síce platí, že nemocnice sa snažia, pokiaľ im to umožňujú kapacity, hospitalizáciu dieťaťa spoločne s rodičom umožniť. Na druhej strane však litera zákona nepustí, ustanovenia, ktoré toto právo dieťaťa umožňujú, majú iba odporúčací charakter a Charta práv pacienta v Slovenskej republike, ktorá bola prijatá v roku 2001, hovorí o nutnosti súhlasu revízneho lekára, pokiaľ je dieťa staršie ako šesť rokov.

Viac..  Peter Pollák: Nerobme rozdiely medzi našimi deťmi. VIDEO

Podľa zakladateľov nadačného fondu Klíček z Českej republiky je najdôležitejšie si uvedomiť, že rodič nie je návšteva, ktorá si musí počkať na vyhradené hodiny, ale rodič je pre dieťa v nemocnici nutnosť, o ktorej odborníci hovoria už niekoľko desaťročí.

Zástupcovia nemocníc ako hlavný problém s umožnením pobytu rodiča v nemocnici poukázali na obmedzenú priestorovú kapacitu a nedostatok odborného personálu, zároveň však ubezpečili, že pri rekonštrukciách oddelení chcú brať túto potrebu na vedomie. Tiež upozornili na potrebu finančného krytia zo strany poisťovní. Na záver vystúpení sa prihlásili k vôli napĺňať Chartu práv hospitalizovaného dieťaťa.

Na záver vystúpila zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva, ktorá okrem zhrnutia legislatívy dodala, že Ministerstvo zdravotníctva túto tému vníma citlivo a myslí si, že všetci aktéri sa musia spojiť a na zlepšení situácie popracovať. Ministerstvo je pre zmenu v tejto oblasti otvorené.

Aj z reakcií účastníkov workshopu je zrejmé, že téma garantovania práva dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie je veľmi dôležitá. Dnešná debata sa tak stala priestorom na stretnutie ľudí z “oboch brehov”, kde si mohli navzájom objasniť výhrady, potreby a požiadavky. Verím že tento workshop sa stal základom pre budúce zmeny, ktoré sa okrem zakotvenia v právnych predpisoch musia dostať aj reálne do nemocníc, do ich plánovania a výstavby a hlavne do myslí nás všetkých. Som rada, že Ministerstvo zdravotníctva je v tejto otázke otvorené a pripravené na zmeny a aj touto cestou mu za jeho prístup ďakujem. Najdôležitejšie však je, aby sme si uvedomili, že rodičia, lekári a nemocničný personál skutočne nie sú protichodné a bojujúce strany, ale že sú “na jednej lodi” a ich spoločným záujmom je záujem dieťaťa,“ uviedla europoslankyňa Jana Žitňanská.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Nerobme rozdiely medzi našimi deťmi. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices