odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci sa zamerali na životné prostredie. Sprísnili podmienky recyklácie a skládok

Poslanci Európskeho parlamentu plánujú výrazné zmeny v oblasti životného prostredia. Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 44% na 70%. Zmeny chcú europoslanci  presadiť aj v skládkach, ktoré majú veľký vplyv na životné prostredie – chcú ich obmedziť na 5%. Zároveň považujú za nutné, aby sa do roku 2030 znížil potravinový odpad o 50%, pretože v súčasnosti sa potravinami plytvá až príliš. 

Štatistiky z roku 2014 ukazujú, že 44% všetkého komunálneho odpadu v EÚ sa recykluje alebo kompostuje. Pre porovnanie v roku 2004 to bolo len 31%. Členské štáty EÚ navrhujú, aby sa recyklácia alebo kompostovanie do roku 2020 navýšilo na viac ako 50% odpadu.

V snemovni Európskej komisie navrhlo 65% prítomných, aby bolo v roku 2030 aspoň 70% hmotnosti tzv. komunálneho odpadu (z domácností a z podnikov) zrecyklovaného alebo pripraveného na opätovné použitie, teda musí byť skontrolovaný, vyčistený a zreparovaný.

Návrh zákona obmedzuje podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky na 10%. Europoslanci však navrhujú jeho sprísnenie na 5% s možnosťou predĺženia o päť rokov len za určitých podmienok (napríklad v prípade členských štátov, ktorých skládky tvorili 65% komunálneho odpadu v roku 2013). Európske krajiny ako Cyprus, Chorvátsko, Grécko, Lotyšsko, Malta a Rumunsko majú v súčasnosti na skládkach viac ako tri štvrtiny svojho komunálneho odpadu.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

O oma

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices